Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

SAMFO

Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Dette er en arbeidsgiverorganisasjon innenfor forbruker- og boligsamvirket. Fagforbundet har avtaler med denne organisasjonen på vegne av medlemmer ansatt i boligbyggelag.

Lønn og rettigheter ( Overenskomst Samfo 2016 - 2018)

     Protokoll for mellomoppgjøret mellom Samfo og LO 2017    

 

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

Kort om tariffavtalen

 

Tariffavtalen 2016 - 2018 (lønn og rettigheter)

Protokoll Samfo 2016

 

Hovedavtalen 2014-2017 (spilleregler - f.eks. hvordan og når skal det forhandles, hvem som kan forhandle og når det kan streikes)