Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

SAMFO

Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Dette er en arbeidsgiverorganisasjon innenfor forbruker- og boligsamvirket. Fagforbundet har avtaler med denne organisasjonen på vegne av medlemmer ansatt i boligbyggelag.

Lønn og rettigheter ( Overenskomst Samfo 2016 - 2018)

     Protokoll for mellomoppgjøret mellom Samfo og LO 2017   

     Protokoll for revisjon av hovedavtalen 2018 

 

Kort om tariffavtalen

 

Tariffavtalen 2016 - 2018 (lønn og rettigheter)

Protokoll Samfo 2017

Hovedavtalen 2014-2017 (spilleregler - f.eks. hvordan og når skal det forhandles, hvem som kan forhandle og når det kan streikes)