Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

SAMFO

Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Dette er en arbeidsgiverorganisasjon innenfor forbruker- og boligsamvirket. Fagforbundet har avtaler med denne organisasjonen på vegne av medlemmer ansatt i boligbyggelag.

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?