Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

KS Aktuelt arkiv

Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Hovedavtaleforhandlinger Kommunenes arbeids­giver­forening, KS og arbeids­taker­organisasjonene er enig om å videreføre dagens hoved­avtale. Samtidig fikk Fagforbundet løftet flere viktige saker, blant annet vil forbundet ha en slutt på at ansatte blir meldt ut av tariffesta forsikringer ved en streik.

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hovedavtaleforhandlinger Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene bestemmes i en hovedavtale. Men den må partene også bli enige om. Det skjer i disse dager.

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Avlaster barnevern illustrasjon.jpg Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem nå er på plass, sier Tone Faugli, leder av Fagforbundets forhandlings­avdeling.

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

tariffoppg2017nett Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

img_1187.jpg Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

Lønnsoppgjøret i kommunene

lokommune.jpg Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune forhandler på vegne av ca. 200 000 medlemmer i det sentrale oppgjøret.

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

brann.jpg Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Energiarbeiderne tilbake på jobb

fanemarkering_aukvadratisk.jpg Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren.

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

tariff20168bilderhvit.jpg Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en hybridpensjonsordning.

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

mekling_ksbedrift.jpg Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 4. november.