Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

KS Aktuelt arkiv

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hovedavtaleforhandlinger Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene bestemmes i en hovedavtale. Men den må partene også bli enige om. Det skjer i disse dager.

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Avlaster barnevern illustrasjon.jpg Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem nå er på plass, sier Tone Faugli, leder av Fagforbundets forhandlings­avdeling.

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

tariffoppg2017nett Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

img_1187.jpg Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

Lønnsoppgjøret i kommunene

lokommune.jpg Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune forhandler på vegne av ca. 200 000 medlemmer i det sentrale oppgjøret.

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

brann.jpg Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Energiarbeiderne tilbake på jobb

fanemarkering_aukvadratisk.jpg Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren.

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

tariff20168bilderhvit.jpg Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en hybridpensjonsordning.

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

mekling_ksbedrift.jpg Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 4. november.

Støtte til streikende energiarbeidere

Energiarbeiderne streiker på sjette uka for å beholde hviletida si - det blir fanemarkering onsdag 2. november klokka 15.00 ved Kommunenes Hus i Oslo.