Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Konkurranseutsatte bedrifter

Kort om området

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i konkurranseutsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

 

 

Økonomi gjeldene fra 1. mai 2017

  • Det gis sentralt tillegg på kr. 975,-.
  • Minstelønnssatsene økes med beløpene vist i tabellen under: 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Ufaglært

975

975

975

975

975

975

975

Fagarbeider

975

975

975

975

975

975

8.700

  • Dette innebærer at ansiennitetstillegg for fagarbeider 16 årstrinn økes til kr. 10.025,- for de som oppnår 16 års ansiennitet etter 1. mai 2017.
  • Arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 395.400,- i 100 % stilling.
  • Timelønnssatsen for alderspensjonister heves til kr. 196,-

 

Ny lønnstabell

Gr1 KS Bedrift

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Ufaglært

281 275

286 775

289 575

292 575

300 675

346 975

348 975

Fagarbeider

324 675

331 075

331 975

335 475

348 975

387 575

397 600

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på dine sider for å finne din tariffavtale