Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

KS Bedrift

Kort om området

3. november 2016 kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter. Fagforbundet anbefaler resultatet, som nå skal ut på uravstemning blant medlemmene.

For tillitsvalgte: Last ned og heng opp: Tariffplakat KS Bedrift

Ny hybridpensjonsløsning

Partene tariffester en alternativ tjenestepensjonsordning der det er sterk medbestemmelse som forutsetter lokal enighet før den kan erstatte dagens offentlige tjenestepensjon. De sentrale partene har forpliktet seg til å lage en veileder som skal sikre gode, lokale prosesser.

De økonomiske elementene

  • Generelt tillegg på 2100,-
  • Heving av minstelønnssatsene (se tabell)
  • Innføring av 16-års ansiennitetstrinn
  • Økte satser på 20-års garantien
  • Heving av ubekvemstilleggene
  • Vektlegging av fagskolepoeng eller lignende ved lønnsfastsettelse

 

tabell.jpg

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på dine sider for å finne din tariffavtale