Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Trygge barnehager - FUS

Trygge barnehager bygger,eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet.

Lønn og rettigheter (Overenskomst FUS -Fagforbundet 2016 - 2018)

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale

 

Aktuelt

Vis alle
Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundet kom til enighet med FUS torsdag 1. juni i årets mellomoppgjør. Forhandlingsdelegasjon er fornøyd med...

Når pensjon blir fripolise - bør ansatte beholde garantert rente, eller gjøre investeringsvalg?

Når pensjon blir fripolise - bør ansatte beholde garantert rente, eller gjøre investeringsvalg?

Ansatte i FUS-barnehagene får i disse dager brev fra Storebrand om pensjon fordi FUS har lagt om pensjonsordningen for de...

Godt resultat for ansatte i FUS barnehager

Godt resultat for ansatte i FUS barnehager

Fagforbundet kom til enighet i årets hovedtariffoppgjør for ansatte i FUS barnehager.

Kort pause i FUS forhandlingene

Kort pause i FUS forhandlingene

Etter to dagers forhandlinger ble Fagforbundet og FUS enige om å fortsette tarifforhandlingene torsdag 13. oktober klokken 13.00.

Forhandlingene i FUS-barnehagene fortsetter

Forhandlingene i FUS-barnehagene fortsetter

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta starter opp igjen tarifforhandlingene med FUS.

Pause i FUS-forhandlingene

Pause i FUS-forhandlingene

Det er pause i FUS-forhandlingene. Forhandlingene gjenopptas medio oktober.

Lønnsforhandlinger for ansatte i FUS-barnehager

Lønnsforhandlinger for ansatte i FUS-barnehager

Tirsdag 14. juni skal Fagforbundet sammen med Utdanningsforbundet og Delta prøve å komme til enighet med FUS om årets...

Enighet for ansatte i FUS-barnehager

Enighet for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og FUS AS kom torsdag 25. juni til enighet i årets mellomoppgjør for...

FUS-oppgjøret i havn

FUS-oppgjøret i havn

Partene har kommet til enighet i forhandlingene i FUS-barnehagene. Det økonomiske resultatet utgjør en ramme på...

Enighet i mellomoppgjøret med Trygge barnehager

Enighet i mellomoppgjøret med Trygge barnehager

Fagforbundet og FUS AS (Trygge barnehager) er kommet til enighet i forhandlingene om 2. avtaleår.

Godt resultat gir likhet i private barnehager

Godt resultat gir likhet i private barnehager

Forhandlingene mellom Fagforbundet og FUS er i havn. Fagforbundets medlemmer i Trygge barnehager får i all hovedsak samme...

Krever like vilkår i private barnehager

- Det skal ikke være forskjell på lønna til ansatte i private barnehager etter hvilken arbeidsgiver de har, sier...

Forhandlinger FUS -Trygge barnehager

Forhandlingene om revisjon av hovedtariffavtalen med FUS AS for perioden 2010 - 2012 starter i dag. Det er foreløpig satt av...