Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

HUK i havn

Det er løsning i forhandlingene for annet avtaleår for de ansatte innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Forhandlingene omfatter i underkant 5000 medlemmer i Fagforbundet i virksomheter innenfor blant annet i helse og sosiale tjenester, spesialisthelsetjenesten, barnehager, museer og folkehøyskoler.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Resultatet gjelder for sju overenkomster og resultatet er i hovedsak korresponderende med oppgjørene i KS, Spekter og staten. Se tariffpalkater under vedlegg til høyre.

De viktigste elementene for de respektive landsoverenskomstene er følgende : 

Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, landsoverenskomst for barnehager, landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for virksomheter § 27

  • Et generelt tillegg på 1,72 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2011, dog minst kr  7.000,-. Tillegget gis til alle ansatte i stillinger som omfattes av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1.mai 2011.
  • Ny minstelønn fra 1.mai 2011.Generelt tillegg er inkludert i endrete minstelønnssatser
  • Arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 323 000 i 100 prosent stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

Unge arbeidstakere:
Yngre enn 16 år - ny minstelønn kr 197 500
Fra 16-18 år - ny minstelønn kr 222 200

Resultatet for landsoverenskomst for utdanning inneholder i tillegg endrete minstelønnssatser for ansatte i undervisningsstillinger identisk med resultatet i KS. 

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  • For medlemmer av LO og YS  gis et generelt tillegg på 2,4 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2011, dog minst kr. 8 000. Tillegget gis til alle ansatte i stillinger som omfattes av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1.mai 2011.
  • Ny minstelønn 1.mai 2011.Generelt tillegg er inkludert i endrete minstelønnssatser
  • Arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 323.000,- i 100 prosent stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

Landsoverenskomst for høyskoler, landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner - lønnssystem A og landsoverenskomst for virksomheter § 26

Generelt tillegg/hovedlønnstabell

Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1.mai 2011 slik:

            Ltr.  1-34           + kr. 7 000,-

            Ltr. 35 -52         kronetillegg fra kr 7 100 til  kr 7 400

            Ltr. 53- 98         + 1,72 %

Hovedlønnstabellen justeres tilsvarende fra 1. mai 2011.  

Lokale forhandlinger

Partene er enige om at lokale forhandlinger pr. 1. oktober 2011 utsettes til 2012. Det avsettes

0,27 % av lønnsmassen pr. 31. desember 2011 til disse forhandlingene. Forhandlingene føres samtidig med eventuelle lokale forhandlinger i 2012 og gis samme virkningstidspunkt. Dersom det ikke avtales lokale forhandlinger i hovedtariffoppgjøret skal det forhandles om 0,27 % med virkning fra 1. mai 2012.

Museer - lønnsalternativ B (lokalt lønnssystem)

Med virkning fra 1. mai 2011 avsettes 0,5 % til lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring settes til 15. september 2011.

Alle landsoverenskomster

Innleie av arbeidskraft

Det er enige om å kartlegge omfanget av innleie av arbeidskraft i HUK-området for 2010. Kartleggingen skal omfatte virksomheter innenfor helse, sosial, barnevern, barnehage og spesialisthelsetjenesten.

Partene skal deretter gjennomgå resultatet og avtale videre framdrift. Arbeidet skal være avsluttet innen 31. mars 2012.