Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundets yrkesskadefond for brann- og redningspersonell

Fagforbundets yrkesskadefond for brann- og redningspersonell er opprettet for å yte økonomisk bistand etter yrkesskade under redningsinnsats i påvente av utbetaling fra forsikringsselskaper, trygdemyndigheter og ved økonomiske problemer og /eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel.

Sykeperioden kan gå utover det normale sykefraværet. Ubekvemstilleggene vil derfor falle bort og enkelte vil miste store deler av de normale inntektene sine. Fondet skal yte bistand i en tid hvor den enkelte har det vanskelig både sosialt og økonomisk.

Mer informasjon

Yrkesskadefondets vedtekter

Yrkesskadeprisen

 

Yrkesskadefondet.jpg

Fagforbundets yrkesskadepris deles ut til den eller de som har pekt seg spesielt ut i forbindelse med brann- og redningstjeneste.

Les mer

Innmeldingsskjema

Meld deg inn i yrkesskadefondet for brann- og redningspersonell.

Innmeldingskjema

Dette skjemaet MÅ sendes inn parallelt med innbetalingen til:

Fagforbundet, SST
Boks 7003, St. Olavs plass
0130 OSLO