Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundets yrkesskadepris

Fagforbundets yrkesskadepris kan gis til den eller de som har pekt seg spesielt ut i forbindelse med brann-og redningstjenesten. Det er ikke en forutsetning at vedkommende er medlem av fondet.

Nominer kandidater til yrkesskadeprisen

*Navn på den du vil nominere
E-post til den du vil nominere (hvis du har det)
*E-post (din e-post)
*Mobil (din mobil)
Adresse
*Brannkorpsforening / fagforening
*Begrunnelse
 
* angir påkrevd felt

Vedtekter

  • Fagforbundets yrkesskadepris kan gis til den eller de som har pekt seg spesielt ut i forbindelse med brann-og redningstjenesten. Det er ikke en forutsetning at vedkommende er medlem av fondet.
  • Norsk Brannmannsforum foreslår for seksjonsstyret i Seksjon samferdsel og teknisk hvem som bør motta en slik pris. Seksjonsstyret fatter det endelige vedtaket om det skal deles ut, hvem og størrelsen på prisen. Prisen dekkes av yrkesskadefondet og har et tak på kr 10 000.
  • Norsk Brannmannsforum overrekker et diplom og et beløp som synlig bevis på utmerkelsen.

 

I forbindelse med påmelding til Fagforbundets årlige brannkonferanse åpnes det for nominasjon av kandidater til yrkesskkadeperisen. Prisutdelingen finner sted under Brannkonferansen 2017 som arrangeres på Gardermoen fra 28.februar til 2.mars.