Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Yrkesgrupper i Seksjon samferdsel og teknisk

Seksjon samferdsel og teknisk organiserer rundt 123 ulike yrkesgrupper fordelt på 69 000 medlemmer.

De fleste yrkesgruppene har egne nettsider, og disse finner du ved å klikke på bildene under. Flere av yrkesgruppene har også faggrupper, som består av yrkesaktive innen yrket og som fungerer rådgivende ovenfor seksjonsstyret og administrasjonen. Du kan lese mer på faggruppenes egne nettsider.

Brann- og redningspersonell Brannsjefer og andre ledere i brann- og redningstjenesten  Dyrepleiere og klinikkassistenter  Energiverk
       

 

     
Feiere Frisører Havner Ingeniører, arkitekter, planleggere

  

     
Transport og kollektiv  Park, idrett og bad  Renhold og vaskeri Renovasjon
       

 

     
Teater- og kulturteknisk  Trafikkbetjenter  Vaktmestere og byggdriftere  Vann og avløp