Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Krever kompetanseløft for brannfolk

presse_Geir_Mosti_2

Fagforbundets nestleder Geir Mosti leder en delegasjon som i dag møter justiskomiteen på Stortinget i en høring om brannsikkerhet. Fagforbundet vil legge vekt på økt samhandling og økt kompetanse.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

- Vi vil legge vekt på at mannskapene må være best mulig rustet til å møte morgendagens utfordringer. Større og sammensatte hendelser vil også kreve en tverrfaglig innsats med andre deler av redningsvesenet og de andre nødetatene. Det må legges bedre til rette for kommunikasjon og samhandling. Tverrfaglig innsats vil også kreve tverrfaglig trening. Det er helt avgjørende at de aktuelle innsatsstyrkene får mulighet til felles trening i mye større grad enn i dag, sier Geir Mosti.

Karianne Heien i Seksjon samferdsel og teknisk forteller at det finnes regionale øvingssentre, men at disse bare i liten grad er åpne på tvers av beredskapstjenestene.  Felles trening vil være avgjørende for å få en målrettet innsats av høy kvalitet under større hendelser, mener Fagforbundet.

Stortingsmelding nr. 22 Samfunnssikkerhet beskriver økte muligheter for miljø- og naturkatastrofer, storulykker og terroranslag. Dette betyr at kompetanseheving vil være avgjørende for å få et brann- og redningsvesen som er tilpasset de oppgavene som kommer. Fagforbundet jobber derfor for en kompetansereform som i større grad vil gjøre brann- og redningsvesenet i stand til å håndtere nye, store og mer komplekse hendelser, skriver Fagforbundet i sin uttalelse til Stortingets justiskomité.