Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

brannkonf2018banner.jpg

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi etterstreber å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger. Brannkonferansen 2018 arrangeres på Gardermoen (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport) fra 13. mars til 15. mars. 

Den 13.mars vil det avholdes medlemsmøte i Norsk brannmannsforum.

Tema 14. og 15. mars vil være blant annet politisk hjørne, ny organisering av brann og redningstjenesten, ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell, arbeidsmiljøutfordringer i brann- og redningstjenesten,  mangfold- og inkludering, ny teknologi i brann- og redningstjenesten, standardisering av utrykningskjøretøy, tunnelsikkerhet, alternative energikilder i kjøretøysikker håndtering av husdyr under innsats, redning av husdyr, dødsbrann som sosialt problem og kommunalt samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. 

Konferanseprogrammet publiseres medio desember og utformes av programkomiteen som består av: 

Påmelding åpner 15.desember.