Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Brann, redning og forebygging

Fagforbundet er det største forbundet for personell innen brann, redning og forebygging i Norge. Fagforbundet organiserer ansatte på alle nivåer og både heltid- og deltidspersonell.

Fagforbundet jobber for at personell innen brann-, redning og forebygging skal ha best mulig vilkår for utøvelsen av sitt yrke, og ønsker en helhetlig yrkesfaglig og yrkespolitisk satsing for hele området. Fagforbundet har derfor etablert Faggruppe 1 for brann, redning og forebygging. Denne består av yrkesaktive medlemmer, og jobber rådgivende ovenfor Fagforbundet og initierer saker som er viktig å jobbe med innen brannområdet.

I perioden 2017-2019 vil faggruppen ha fokus på blant annet:

 • Utdanningsspørsmål
 • Ny organisering av brann- og redningstjenesten
 • Omorganisering og samlokalsering av 110-sentralene
 • Mangfold og inkludering
 • Helse, miljø og sikkerhet 

LIK OG FØLG OSS PÅ FACEBOOK

 

Aktuelt

Vis alle

Oppsummering av Brannkonferansen 2018

Da er ‪Brannkonferansen 2018‬ over. Vi vil takke alle deltakere, innledere og utstillere for deres bidrag til nok en...

Film: Jobbe i farlig røyk

Film: Jobbe i farlig røyk

Nå har vi laget produsert en film som bygger på tipsheftet "Jobbe i farlig røyk"

Særaldersgrenser er et vern for innbyggerne, ikke et frynsegode

Særaldersgrenser er et vern for innbyggerne, ikke et frynsegode

Espen Holmgren, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Oslo brannkorpsforening, skriver i et innlegg i Aftenposten at...

Prostatakreft er godkjent som yrkesskade for brannmenn

Prostatakreft er godkjent som yrkesskade for brannmenn

Fagforbundet og brannmennene vant endelig frem i Trygderetten og i NAV-systemet med en yrkesskadesak for en brannmann med...

Film: Følge opp lærling i bedrift

Film: Følge opp lærling i bedrift

Utdanningdirektoratet har laget en informasjonsfilm om oppgavene som følger med ansvaret som opplæringsansvarlig.

Foredrag om HMS-arbeid i brann- og redningstjenesten

Foredrag om HMS-arbeid i brann- og redningstjenesten

Under Fagforbundets landskonferanse 14.-16.november holdt Dag Skaseth et foredrag om Fagforbundets arbeidet rettet mot HMS i...

Status forskningsprosjekt

Fagforbundet har vært en pådriver for å få igangsatt et forskningsprosjekt som skal bidra til kunnskap om...

Brannkonferansen 2018

Brannkonferansen 2018

Brannkonferansen 2018 arrangeres på Gardermoen (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport) fra 13. mars til 15. mars.

Regjeringen svekker samfunnssikkerheten

Stikk i strid med tidligere løfter har regjeringen nå kuttet i bevilgningene til samfunnssikkerhet så mye at...

Oppsummering Brannkonferansen 2017

Oppsummering Brannkonferansen 2017

Her finner du oppsummering av konferansen og presentasjoner som ble brukt under konfereansen.

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Healthy in - healthy out

Beste praksis utviklet i USA for å redusere eksponeringen for kreftfremkallende stoffer.

Brannmenn redder liv, men får kreft

Brannmenn redder liv, men får kreft

En undersøkelse fra Kreftregisteret viser at brannkonstabler har 20 prosent høyere risiko for å få kreft enn...

Fagforbundets kommentarer til statsbudsjettet

Fagforbundet deltok torsdag 13.oktober på høringsmøte i justiskomiteen hvor det var gitt anledning til å komme...

Arbeidsmiljøforskning: Feiernes helse

Brannvesenet fyller tomrommene i offentlig sektor

Brannvesenet fyller tomrommene i offentlig sektor

Når alle andre blir mer spesialiserte og målretta, hvem tar da ansvar for helheten? Svaret er brannvesenet i følge NTNU.

Faglig kamp ga resultat i Manchester

Faglig kamp ga resultat i Manchester

Trusselen om å sparke 1250 brannfolk i Manchester er trukket tilbake. – Viser at faglig kamp virker, sier Fagforbundet.

Bevilger millioner til fagskole –brann

Bevilger millioner til fagskole –brann

Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner i neste års statsbudsjett for å iverksette etablering av fagskole...

Vil sparke 1250 brannfolk i Manchester

Vil sparke 1250 brannfolk i Manchester

Greater Manchester Fire and Rescue service (GMFRS) vil sparke alle de 1250 brannfolkene som er ansatt i virksomheten, og tilby de samme...

Burn Camp for voksne 2016

Burn Camp for voksne 2016

Velkommen til årets Burn Camp for voksne på Gaustablikk 8. til 11. september 2016!

110-sentraler og særaldersgrenser

110-sentraler og særaldersgrenser

Fagforbundets skriv vedrørende særaldersgrense for operatørene ved 110-sentralene er en presisering av gjeldende...

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene....

Opplært til å redde liv

...for det er ikke sikkert ambulansen kommer på sekundet. Prosjektet heter «Mens vi venter på ambulansen», og...

Møte med Jenny Klinge (SP)

Møte med Jenny Klinge (SP)

Fagforbundet møtte tirsdag 14.juni Jenny Klinge - SPs representant i Stortingets justiskomité.

Høringssvar - Revidert opplæring for alarmsentraloperatører

I forslaget til revidert opplæring for alarmsentraloperatører er det foreslått å fjerne dagens kompetansekrav...

Møte på Stortinget

Møte på Stortinget

Fagforbundet har i dag møtt Jorodd Asphjell - en av APs representanter i Stortngets justiskomité.

110-sentraler vedtatt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå formelt vedtatt å slå sammen operasjonssentralene til...

Revidering av 110-opplæringen - Nok et steg vekk fra fagsentralprinsippet?

Revidering av 110-opplæringen - Nok et steg vekk fra fagsentralprinsippet?

DSB og Norges brannskole har satt sammen en arbeidsgruppe og en referansegruppe som skal utarbeide en helhetlig utdanning for...

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett.

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) gjennomgått...

Fagforbundets arbeid med arbeidstidsordninger

Vedlagt ligger skriv vedrørende Fagforbundets arbeid med arbeidstidsordninger i SFS 2404

Presentasjoner fra Brannkonferansen 2016

Da er ‪#‎Brannkonferansen2016‬ over. Vi vil takke alle deltakere, innledere og utstillere for deres bidrag til nok en...

Mari Sanden fikk yrkesskadepris

Mari Sanden fikk yrkesskadepris

– Takk skal dere ha, sa en overrasket og nesten rørt Mari Sanden da hun ble overrakt årets yrkesskadepris for...

Brannkonferansen 2016

Brannkonferansen 2016

Brannkonferansen 2016 arrangeres i Bodø 1.-3. mars. Det er nå mulig å melde seg på!

Høringssvar: Omorganisering av 110-regionene

DSB sendte 5.oktober ut forhåndsvarsel om vedtak om nye 110-regioner. Dette ble sendt kommuner, brannsjefer og ledere av...

Samler kunnskap om sammenhengen mellom farlig røyk og kreft

Samler kunnskap om sammenhengen mellom farlig røyk og kreft

Det er ikke uten grunn at brannfolk er mer utsatt for å få ulike typer kreft, men det er ikke så lett å...

Galt å tvangsflytte 110-sentralene

Galt å tvangsflytte 110-sentralene

Regjeringen vil redusere antallet 110-sentraler og tvangsflytte dem til politiets nye alarmsentraler. Det blir kostbart, faglig...

Temahefte: Grønne Løsninger

Temahefte: Grønne Løsninger

Fem år er gått siden Fagbladets forrige SST-Temahefte om klima, og vi kan slå fast at endringene skjer raskere enn...

Usikker brannmann ble leirleder

Usikker brannmann ble leirleder

”Burn Camp” gir barn og unge mot og styrke til å leve med brannskader. Fagforbundet støtter leiren, som...

Brannskadet og stolt av det

Brannskadet og stolt av det

Hver sommer gir ”Burn Camp” barn og unge mot og styrke til å leve med brannskader. Fagforbundet støtter leiren,...

Pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet

DSB har oversendt Justis- og beredeskapsdepartementet et forslag til hvordan og hvor et pilotprosjekt for ny organisering av...

Samledokument for enighet om nærpolitireformen

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som har forhandlet frem en bred enighet om...

Tar kreftrisikoen på alvor

Ålesund brannvesen tar kreftrisikoen på alvor. Nå har de innført nytt vaskesystem.

Presisering om utdanningsmodell

Det har de siste dagene kommet flere spørsmål til Fagforbundet i forbindelse med foreslått utdanningsmodell for...

Revidering av sikkerhetshåndbok

1. juni startet samarbeidet mellom DSB, Fagforbundet og feiermesternes landsforening(FLF) om å revidere sikkerhetshåndboken...

Fagforbundet støtter kritikk mot Anundsen

Fagforbundet støtter kritikk mot Anundsen

Fagforbundet støtter Riksrevisjonens klare konklusjoner i en knusende rapport over samfunnssikkerhetsarbeidet til justisminister...

Et prosjekt som redder liv

Et prosjekt som redder liv

Asker ble kommune nummer 100 i prosjektet "Mens du venter", skriver Askeravisen.

Gratulerer Stian Håkonsen!

Vi gratulerer Stian Håkonsen i Ringerike brann og redning med sieren i Holmenkollen Opp og Ned!

Asker og Bærum brannvesen ble nr. 100

Asker og Bærum brannvesen ble nr. 100

Torsdag 7.mai ble Asker og Bærum brannvesen brannvesen nummer 100 i prosjektet "Mens du venter på ambulansen".

Luftambulanse kurser bakkepersonell

Ved hjelp av Norsk Luftambulanse, Fagforbundet og Gjensidigestiftelsen skal Askers befolkning få det enda tryggere skriver...

- Proffe livreddere

- Proffe livreddere

Brønnøy brann- og redningsvesen er nå klare for akuttoppdrag fram til ambulansen kommer, skriver...

Fysikk er ingen problem

Fysikk er ingen problem

Brannvesenet er ikke kun forbeholdt menn. Det beviste de seks jentene som besøkte Kongsberg brannvesen.

Ny organisering

Ny organisering

"Regjeringen vil ha større enheter innen brann- og redning, men vi ønsker ikke at de skal følge fylkesgrensene...

Ny fagskole for brann- og redningspersonell

Ny fagskole for brann- og redningspersonell

Fagforbundet ønsker den nye fagskoleutdanningen velkommen og deltar med faglige innspill til etableringen.

Viktig trygderettsdom for brannmenn med kreft

Om noen uker er det ventet at Trygderetten avsier kjennelse i Fagforbundets første sak for brannmenn rammet av kreft.

Brannkonferansen 2015

Brannkonferansen 2015 ble arrangert på Scandic Lerkendal i Trondheim 17.-19.mars. Totalt hadde konferansen 150 deltakere.

Mener brann­slokking ga han kreft

Mener brann­slokking ga han kreft

Flere brannmenn har fått avslag på kreft som en yrkessykdom hos NAV. Snart prøver Fagforbundet den første av...

Skeptisk til utslag av politireform

Skeptisk til utslag av politireform

Fagforbundet ber Stortinget vokte seg for å vedta reform som endrer betingelsene for redning, brann og helse uten å utrede...

Fagforbundets yrkesskadepris

Fagforbundets yrkesskadepris

For første gang er Fagforbundets yrkesskadepris for brann- og redningstjeneste delt ut. Den gikk til Dag Skaseth som i...

Om arbeidstidsordninger i brann- og redningstjenesten

Vedlagt ligger skriv om arbeidstidsordninger i brann- og redningstjenesten.

Møte i Justis- og beredskapsdepartementet

Møte i Justis- og beredskapsdepartementet

Fagforbundet gjennomførte 23.februar møte med statssekretær Hans J. Røsjorde.

Legger ny fagskole til Tjeldsund

Legger ny fagskole til Tjeldsund

Fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell legges til Norges Brannskole i Tjeldsund.

Brannavtalen er revidert

Brannavtalen er revidert

Den 7. og 10. november ble det avholdt forhandlinger om revisjon av særavtale 2404 ”Brannavtalen”. Partene kom til...

Ny håndbok for nødetatene

Ny håndbok for nødetatene

Den gule boka «Farlig gods» er byttet ut med en ny, oppdatert utgave og lansert som app.

DSB Brannvesenkonferanse 2015

DSB Brannvesenkonferanse 2015

Arrangeres på Gardermoen 25. – 26. mars.

Brannfaglige tema under Avfallsdagene

Hovedtema under Avfallsdagene 20.-21.januar vil være håndtering og forebygging av branntiløp i forbindelse med...

De har redda liv

GULEN: Gulen og Masfjorden brann og redning er med i prosjektet "Mens me ventar på ambulansen", der dei gjev akutt...

Felles krafttak mot kreft

Felles krafttak mot kreft

– Vi må vite mer om sammenhengen mellom giftige gasser og kreft blant brannfolk. Det handler om kunnskap og forebygging, om...

Seminar for kvinner i beredskap

Fagforbundet inviterer til seminar for kvinner i beredskap 19.-20.november 2014

Fagtreff i oktober - fokus på brannvann

Fagtreff i oktober - fokus på brannvann

Gode rutiner for håndtering av brannvann er viktig for å unngå problemer med drift av ledningsnettet og levering av...

Kommunestyret i Flatanger med kritikk av DSBs brannrapport

Et enstemmig kommunestyre i Flatanger har vedtatt en uttalelse med kritikk av DSBs evaluering av de tre storbrannene i Flatanger,...

Brannmenn reddet kollega

NRK skriver om Marthin Fredrik Haugen (34) da hans hjerte stoppet i fire minutter. Han kan takke kollegaene ved Skien brannvesen for at...

Best på å redde

Best på å redde

Ringerike brann- og redningstjeneste seiret for andre år på rad i NM i hurtigfrigjøring – mesterskapet der...

Terje (52) fikk kreft – kjemper for erstatning

Terje (52) fikk kreft – kjemper for erstatning

– Vår yrkesstolthet gjør at vi fortsetter å røykdykke selv når det bare dreier seg om materielle...

Jobbe i farlig røyk

Jobbe i farlig røyk

Kreft har blitt tema blant brann- og redningspersonell. Det er ikke uten grunn, mange har opplevd at kollegaer har eller har hatt...

Seminar for kvinner i beredskap 19.-20.november

Fagforbundet inviterer til seminar for kvinner i beredskap 19.-20.november 2014

Gjør ventetiden på ambulanse kortere

Om kort tid etableres det et akuttmedisinsk sikkerhetsnett på Nes i Ådal.

Faggruppemøte for brann- og redningspersonell

Det ble 22.mai holdt faggruppemøte for brann- og redningspersonell. På agendaen stod blant annet høring om ny...

Brennende engasjement for lokale brannvesen

Brannmannskapene i 1. mai tog - med parolen er sammenslåing løsningen?

Nytt medlem til Faggruppe2 for brann- og redningspersonell

Seksjon samferdsel og teknisk (SST) er en av Fagforbundets fire seksjoner, og seksjonens hovedoppgaver å tilrettelegge for gode...

Oppsummering fra Brannkonferansen 2014

Oppsummering fra Brannkonferansen 2014

Brannkonferansen 2014 ble holdt i Stavanger 3.-4.april, og de drøye hundre deltakerne fikk oppleve oljebyen i strålende...

Brannmann: – Jeg fikk kreft av røyk og sot

Frode Tufte er ferdig som brannmann. Kreft har gjort ham syk og ufør, syk av kreftformer typiske etter eksponering av...

Oppnevning av medlemmer og ny organisering av faggruppene innen brann, redning og forebygging

Fagforbundet organiserer alle nivåer og stillingsgrupper innenfor området brann, redning og forebygging, og ønsker en...

Dette tenker danskene...

...om fremtidig organisering av beredskap.

Varslet om lav beredskap - fikk munnkurv

Varslet om lav beredskap - fikk munnkurv

Brannkonstabel og tillitsvalgt i Fagforbundet Jørgen Lie varslet om at lav bemanning i Oslo gir innbyggerne farlig lav beredskap....

Fagforbundet advarer

Fagforbundet advarer

- Sentraliseringen av norsk brann- og redningsvesen vil bli for sterk dersom regjeringen følger hovedanbefalingen i den...

Fra 295 til 19 brannvesen

Fra 295 til 19 brannvesen

Dagens 295 brannvesen kan bli redusert til 19. Det foreslår arbeidsgruppa som har utarbeidet framtidens brann- og redningsvesen.

Brannstudien overlevert Justisdepartementet

Brannstudien, som gjennomgår forslag til framtidig organisering av brann- og redningstjenesten, er nå overlevert...

Til sak om Porsgrunn brannvesen

Rådmann Per Wold er helt klar på at samarbeidet mellom det kommunale brannvesenet og de industrivernpliktige bedriftene...

Ærespris til Burn Camp!

Burn Camp- brannskadde barns fristed, har fått Wenche Foss' ærespris.

Brannkonferansen 2014

Brannkonferansen avholdes i Stavanger 3.-4. april. Nærmere informasjon kommer.

Frislipp av feiing skaper strid i Sverige

Åpning for egenfeiing i Sverige skaper storm av søknader til kommunene.

36 millioner til utdanning av deltidsbrannfolk

I neste statsbudsjett kommer regjeringen til å foreslå at 36 millioner kroner blir fordelt til kommunene med...

NM i hurtigfrigjøring

Norsk Luftambulanse skal arrangere NM i Hurtigfrigjøring i oktober

Seminar for kvinner i brann- og redningstjenesten

Fagforbundet arrangerer seminar for kvinner i brann- og redningstjenesten 21.-22. oktober i Oslo. Her kan du lese mer om...

Seminar for brannsjefer og andre ledere i brann- og redningstjenesten

Den 31- oktober og 1. november avholdes Fagforbundets seminar for brannsjefer og andre ledere i brann- og redningstjenesten i...

Ikke tatt nok på alvor at røyk inneholder kreftfarlige stoffer

Flere og flere brannmenn tror yrket kan ha gitt dem kreft. Nå vil Arbeidstilsynet registrere hvor ofte de utsettes for kreftfarlige...

Nytt nyhetsbrev om Nødnett

I siste nyhetsbrev om Nødnett fra DSB: Ny prosjektleder for nødnettprosjektet i DSB, Tom Haakenstad, gleder seg til å...

Nyhetsbrev fra SST

Nyhetsbrev fra SST

En oppsummering av hva vi i STT har arbeidet med det siste halvåret.

Seminar for kvinner i beredskap

Fagforbundet arrangerer seminar for kvinner i beredskap i brann- og redningstjenesten for tredje gang. Denne gang ønsker vi...

Brannkonferansen 2013 vel overstått!

Brannkonferansen 2013 vel overstått!

I år ble Fagforbundets brannkonferanse avholdt i Gøteborg. Flere av temaene var knyttet til erfaringer fra den svenske...

Reforhandling av særavtalen er ferdig

Forhandlingene om ny SFS 2404 – Brann og redningstjenesten er ferdig. Partene har kommet til enighet om ny avtale. I den nye...

Særavtaleforhandlinger

Denne uken starter særavtaleforhandlingene for SFS 2404. Avsluttende forhandlingsdag er satt i uke 24. Det vil informeres når...

110-prosessen lagt på is

Nedleggingsplanene av om lag halvparten av 110-sentralane i Norge er lagt på is inntil videre. Justisdepartementet har gitt DSB...

Brannkonferansen 2013 i Gøteborg

Brannkonferansen arrangeres 11.-12. juni i Gøteborg. Her kan du finne rammeprogram og informasjon om påmelding

Slitne brannbiler i distrikts-Norge

Tenk deg marerittscenariet: Du havner i en bilulykke eller våkner av at det brenner hjemme hos deg. Redningen du kan bli...

Strid om kvotering i brann- og redningstjenesten

Av rundt 12.000 hel- og deltidsansatte i brann- og redningsetaten her i landet, er bare vel 100 kvinner. Likevel er...

Vil ha regionale øvelsessentre for redningstjenesten

Vil ha regionale øvelsessentre for redningstjenesten

Fagforbundets nestleder Geir Mosti møtte torsdag på høring i justiskomiteen i samband med statsbudsjettet for 2013.

Høringssvar utrykningsforskriften

Fagforbundet har svart på endringsforslag til utrykningsforskriften fra Vegvesenet. Les høringssvaret her

Høringssvar 22. juli-kommisjonens rapport

Norsk Brannmannsforum har sendt inn høringssvar i forbindelse med 22. juli-kommisjonens rapport. Her kan du lese...

Vellykket kvinneseminar i Trondheim

Over 25 kvinner fra brann- og redningstjenesten var samlet i Trondheim 29.-30. august. Tema for seminaret var både...

- Kritikere av nødnett fikk munnkurv

Nødnettet ubrukelig

- Det nye nødnettet ubrukelig for leger og brannmenn

- Kritikere av nødnettet klubbes ned

- Kritikere av nødnettet klubbes ned

Fagforbundets Stein Guldbrandsen til Dagbladet før brannslokkingsmøte om nødnettet i dag.

AVLYST Brannsjefseminar på Lillehammer 8.-9. oktober

Fagforbundet inviterer forbundets brannsjefer til brannsjefseminar på Lillehammer 8.-9. oktober. Her kan du lese mer om program...

Brannsjefseminar 8.-9. oktober

Fagforbundet arrangerer også i år seminar for forbundets brannsjefer. Seminaret avholdes på Lillehammer 8.-9....

Berdskap på et minimum

Oslo brannkorpsforening slår alarm etter år med nedbemanning. De er bekymret for både egne ansatte og innbyggernes...

Arbeidstilsynet kritiserer brannledelsen

Arbeidstilsynet kommer med kraftig kritikk av ledelsen for Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste og ledere i Nome kommune....

Munnkurv er uakseptabelt

Fagforbundet har over lengre tid fått tilbakemelding om at brukere føler seg presset fra å uttale seg negativt om det...

Kvinneseminar i Trondheim 29.- 30. august

Fagforbundet skal arrangere seminar for kvinner som jobber innen beredskap i brann- og redningstjenesten. Her finner du informasjon...

Møte i arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum

Den 7.-8. juni hadde arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte. Her kan du lese et kort sammendrag av referatet

Høringssvar om ny brannutdanning

Fagforbundet har avgitt høringssvar til NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Universell utfordring

Handlingsplanene for universell utforming og økt tilgjengelighet skal bidra til et universelt utformet samfunn. Hvilke...

Brannvesenet gjør Politiets oppgaver

Når Politiet er syv mil unna må brannvesenet trå til, som i Vadsø denne helga.

Fornøyd med resultatet i kommuneoppgjøret (Fagbladet)

Fornøyd med resultatet i kommuneoppgjøret (Fagbladet)

Fagforbundets nestleder er mest fornøyd med at vi nærmet oss industrilønningene. I tillegg sier Mette Nord til...

Anbefalt forslag i kommunesektoren - streiken er over

Anbefalt forslag i kommunesektoren - streiken er over

Streiken i kommunene som har vart fra torsdag 24. mai, er avblåst. Sent i kveld godtok partene skissa fra mekler Reidun Wallevik.

Brudd i forhandlingene med KS bedrift om energiavtalen

Brudd i forhandlingene med KS bedrift om energiavtalen

EL & IT Forbundet og Fagforbundet brøt i dag forhandlingene med KS Bedrift på Energiavtalen.

Stor stemning på torget i Trondheim

Stor stemning på torget i Trondheim

Streikeviljen er på topp i Trondheim. Det viser de omlag 5000 frammøtte på torget 5. juni.

Høringssvar om risikogrupper

Fagforbundet har avgitt sitt høringssvar til NOU 2012:4 Trygg hjemme

Streiken – sett med barneøyne

Streiken – sett med barneøyne

En liten situasjonsrapport fra streiken – sett med barneøyne. Streikevakter er et uvanlig syn for barna i Brunes barnehage.

Fagforbundet utvider streiken fra tirsdag

Fagforbundet utvider streiken fra tirsdag

Fagforbundet har i dag meldt plassfratredelse for ytterligere 14 738 medlemmer fra og med arbeidstidens begynnelse tirsdag 29. mai.

Orientering til de streikende

Orientering til de streikende

Denne trykksaken kan lastes ned fra nettet til medlemmer som Fagforbundet har tatt ut i streik.

Følg med på tariffoppgjøret

Følg med på tariffoppgjøret

Meklingen i KS-oppgjøret pågår for fullt. Fristen er onsdag 23. mai klokka 24.00 med mulighet for streik fra...

Mulighet for streik

Mulighet for streik

Meklingen i KS-oppgjøret er i innspurten og Fagforbundet har varslet plassfratredelse for 9491 medlemmer.

Pressemelding: LO Kommune varsler plassfratredelse for 9730 medlemmer

Pressemelding: LO Kommune varsler plassfratredelse for 9730 medlemmer

LO Kommunes forhandlingssammenslutning har levert streikeuttaket til KS. Forhandlingssammenslutningen består av seks forbund og...

Kvinneseminar i Trondheim

Kvinneseminar i Trondheim

Fagforbundet arrangerer nytt seminar for kvinner i beredskap i brann- og redningstjenesten 29.-30. august i Trondheim

Fagforbundet i Brannmannen

Fagforbundet har sin "egen" side i Brannmannen hvor vi skriver om ulike saker. Vi vil heretter legge ut dette også på...

Vil ikke kvinner slukke branner?

NRK Møre og Romsdal har lagd en sak om få kvinnelige søkere til beredskapsstillinger

Fagforbundet besøker Hallingdal brann- og redningsteneste

I forbindelse med det nå så kjente Hallingdal-prosjektet, reiste Fagforbundet med medlemmer fra faggruppe feier og...

Brudd i tariffoppgjøret i kommunene

Brudd i tariffoppgjøret i kommunene

- Det er ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene, sier Jan Davidsen, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning....

– Resultatet i privat sektor gir håp om offentlig lønnsløft (fagbladet.no)

– Resultatet i privat sektor gir håp om offentlig lønnsløft (fagbladet.no)

– Det økonomiske resultatet i privat sektor ble bedre enn vi hadde ventet, det vil få betydning for oppgjøret i...

Brannkonferansen i Fredrikstad vel overstått

Den 16.-18. april arrangerte Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum den årlige brannkonferansen i Fredrikstad. Her kan du lese...

Kravene konkretisert i KS-oppgjøret

Første kravoverlevering i KS-oppgjøret skjedde før påske. Den 17. april møttes partene på...

Lønnsoppgjør for å sikre kjøpekraft, kvalitet og rekruttering

Lønnsoppgjør for å sikre kjøpekraft, kvalitet og rekruttering

Forhandlingssammenslutningen LO Kommune har overlevert kravene i tariffoppgjøret 2012 til arbeidsgiversiden, KS.

Redningsinnsats til sjøs

Ålesund brannvesen ble involvert i to dramatiske skipsbranner i fjor høst. Da fikk de god bruk for Rits-kunnskapen

De første brannvaktene

Fra sitt vaktrom i tårnet på Oslo domkirke hadde landets første brannmenn god oversikt over byen. Det sies at...

I møte med Justis- og beredskapsministeren

I dag var representanter for arbeidsgruppe brann og faggruppe brannsjefer i møte med Grete Faremo. På møtet fikk...

Stoler ikke på det nye nødnettet

110-sentralen på Romerike stoler ikke på det nye nødnettet etter stormen Dagmar

NOU om ny brannutdanning

I dag ble utdanningsutvalgets utredning om ny brannutdanning overlevert Justisministeren. Fagforbundet har bidratt i arbeidet, og vil...

Møte i faggruppe kvinner i beredskap

Forrige uke hadde faggruppe kvinner i beredskap sitt første møte. Her kan du lese en kort oppsummering av sakene.

Møte i Norsk Brannmannsforum/arbeidsgruppe brann

Norsk Brannmannsforum/arbeidsgruppe brann hadde møte 7.-8. februar i Oslo. Her kan du lese en kort oppsummering av sakene.

Rapport om risikogrupper overlevert

I dag overleverte lederen av utvalget som har vurdert brannsikkerheten til risikogrupper, Fylkesmann Svein Ludvigsen, rapporten til...

Nytt nødnett - dyrt for kommunene

Brannkonferansen 2012

Brannkonferansen 2012 avholdes i Fredrikstad 16.-18. april. Her kan du lese mer om program og påmelding

Søker medlemmer til arbeidsgruppe for kvinner

Fagforbundet skal nedsette en arbeidsgruppe bestående av kvinner i beredskapsstillinger innen brann- og redning.

Årsmøte i Norsk Brannmannsforum

Årsmøtet i Norsk Brannmannsforum vil avholdes 17. april i Fredrikstad. Her finner du mer informasjon om årsmøtet.

Lavest antall branndøde på 43 år

2011 ble et godt år. Forebyggende avdeling, og særlig feiere, blir særlig trukket fram som en viktig faktor.

Rekker ikke deltidsreformen

5000 brannfolk mangler utdanning. Les artikkelen, med kommentarer fra blant annet Norsk Brannmannsforum

Fagforbundet styrker akuttberedskapen

Fagforbundet har inngått et samarbeid med Norsk Luftambulanse for å styrke akuttberedskapen

Fikk kompensasjon for lommevarsler

De ansatte ved brannstasjonen i Halden får nå kompensasjon for å bli varslet på mobiltelefon ved større...

Utdrag fra brannvesenets lydlogg fra 22. juli

VGNett har publisert deler av brannvesenets lydlogg fra 22. juli.

Arbeidsgruppe brann i møte med Stortingskomiteer

Arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møtte i dag representanter for Stortingets Justiskomite og Kommunalkomite for å...

Leserinnlegg om mistillit i Haugesund

I forbindelse med mistillitsaken i Haugesund brannvesen har lederen i Norsk Brannmannsforum skrevet en kronikk i Haugesund Avis

Brann- og redning får ny minister og "nytt" departement

I forbindelse med endringer i regjeringens sammensetning i dag, heter departementet fra 2012 Justis- og beredskapsdepartementet og ny...

OBRE tar ansvar

Oslo Brann- -og redningsetat vil bidra til en trygg by. Etter forslag fra brannkorpsforeningen vil de være tilstede i...

SINTEF-rapport om det forebyggende arbeidet

SINTEF har utarbeidet en rapport om det forebyggende arbeidet i kommunene.

Beredskapen i Oslo fungerer

Evaluering av innsatsen under 22. juli viser at kommunens beredskapsapparat fungerer

Brannmenn skadd i eksplosjon

To brannmenn ble skadet grunnet eksplosjon i bolighus i Sarpsborg

Mistillit til brannsjefen

Haugesund brannkorpsforening har gjennom en pressemelding uttalt at de ikke lenger har tillit til brannsjefen

Rekker ikke deltidsfristen

DSB meddeler at 5000 deltidsbrannfolk som mangler lovpålagt opplæring ikke vil få denne før fristen går...

Lønnsdiskriminering i NAV

Lønnsdiskriminering i NAV

Ulik lønn blant ansatte på NAV-kontorene må ryddes av veien, krever forhandlingsansvarlig i Fagforbundets...

Fagforbundet i Justiskomiteen

I forbindelse med høringa for Statsbudsjettet 2012 møtte Fagforbundet, ved forbundsleder Jan Davidsen, i Justiskomiteen for...

Vil kreve høyere ulempetillegg i helgene

Vil kreve høyere ulempetillegg i helgene

LO og Fagforbundet vil prioritere å øke ulempetillegget for jobbing på lørdag og søndag i...

Nettverkstreff for kvinner i Uppsala

Fagforbundet deltok på de svenske brannkvinnenes nettverkstreff i Uppsala.

Ikke glem brannberedskap og ambulanse!

Fagforbundet har tatt kontakt med aktuelle departement for å øke fokuset på behovene til brannberedskapen og...

Fagforbundet møter utdanningsutvalget

Tirsdag 20. september møtte Fagforbundet utvalget som skal vurdere framtidig brannutdanning, ledet av Erling Lae.

Flere RITS-korps

Etter brannen på Hurtigruta i Ålesund ønsker fylkesmannen i Møre og Romsdal flere korps som kan håndtere...

Møte i arbeidsgruppe brann/NBMF

Den 15.-16. august hadde arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte i Oslo. Her kan du lese et kort sammendrag av referatet.

Ønsker mer mangfold i brannvesenet

Økt mangfold blant de ansatte vil gi bedre kvalitet på branntjenestene, mener en arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for...

Manglende ulykkesberedskap

De tragiske båtulykkene i Vestfold i juli har utløst diskusjoner om sikkerheten på sjøen. Presset på...

Innholdsrik konferanse i Tromsø!

Innholdsrik konferanse i Tromsø!

Brannkonferansen 2011 ble arrangert i Tromsø 30. mai-1. juni. Her kan du lese en kort oppsummering og se bilder fra konferansen

Legger ned kasernert brannvesen

De ansatte ønsket ikke å fungere som parkeringsvakter. Resultatet er at det nå er slutt på kasernert brannvesen

Brannvesenet kan komme for sent

Økende antall utrykninger i Kristiansandregionen fører til bekymring over for få røykdykkere

Røykdykkere har verdens farligste yrke

Ifølge SINTEF har røykdykkere verdens farligste yrke, med prosentvis høy andel skadede og døde

RITS-øvelse i Tromsø

I forbindelse med Fagforbundets Brannkonferanse 2011 i Tromsø ble det arrangert RITS-øvelse på KV Barnetshav

Kvinneseminar i Bergen

Den 5.-6. april arrangerte Bergen Brannkorpsforening og Fagforbundet seminar for kvinner i beredskap

Lærer å leve med brannskade

I juni avholdes Burn Camp for tiende gang. Her kan du lese mer om arrangementet

Brannfolk har fått gjennomslag for viktige krav

Brannfolk har fått gjennomslag for viktige krav

Det foreligger nå nemndkjennelse for Brann- og redningstjenesten. Fagforbundet er fornøyde med å få medhold...

Krever lik lønnsutvikling i kommunene som i industrien

Krever lik lønnsutvikling i kommunene som i industrien

– LO Kommune aksepterer at industribedriftene i LO/NHO-området setter nivået på lønnsutviklingen i...

Innspill til brannsikkerhet til særskilte risikogrupper

Tirsdag 12. april deltok Fagforbundet med nestleder Geir Mosti på møte med utvalget som skal gjennomgå...

Nemdsbehandling av særavtalen SFS 2404

Partene la fram sine synspunkter og påstander mandag 11.4. Oppmannen antar at en kjennelse vil foreligge i månedsskiftet...

Vellykket kvinneseminar i Bergen

Vellykket kvinneseminar i Bergen

5.-6. april var 30 kvinnelige brann - og redningspersonell innen beredskap samlet til seminar i Bergen. Her kan du lese et kort...

Velkommen til Brannkonferansen 2011

Fagforbundet arrangerer den årlige brannkonferansen 30. mai- 1. juni i Tromsø. Her finner du mer informasjon om program...

Møte i Norsk Brannmannsforum/arbeidsgruppe brann

Den 9.-10. mars hadde NBMF/arbeidsgruppe brann møte. Her kan du lese et kort sammendrag av de viktigste sakene

Norsk Brannmannsforum om underskriftskampanjen

Norsk Brannmannsforum har vedtatt en uttalelse knyttet til den pågående underskriftskampanjen om nemdsbehandlingen for...

Kvinneseminar i Bergen

Den 5.-6. april inviterer Bergen Brannkorpsforening og Fagforbundet til seminar for kvinner i utrykning i brann - og...

Vervebrosjyre for tillitsvalgte

Lurer du på hvordan du kan verve, registrere og følge opp medlemmer som er deltid brannpersonell?

Hvem som helst kan holde en brannslange

Dette sier Oslo FrP og mener derfor at brann - og redningstjenesten bør konkurranseutsettes. Nestleder Geir Mosti lar seg ikke...

Dato for nemdsbehandling særavtalen

Dato for nemdsbehandling av særavtalen, SFS 2404, er satt til 11. april

FrP vil konkurranseutsette brann- og redningstjenesten

Oslo FrP mener private aktører kan ta over jobben for den offentlige brann - og redningstjenesten

Vellykket seminar med Kåre Willoch

Vellykket seminar med Kåre Willoch

Onsdag denne uken arrangerte Bergen Brannkorpsforening sosial-faglig kveld med Kåre Willoch på talerstolen, som ga...

Bachelor i internasjonal beredskap

Norges brannskole, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik samarbeider om å opprette et bachelorstudium i...

Særavtalearbeidet

Det er foreløpig ikke fastsatt dato for det videre særavtalearbeidet. Det vil sannsynligvis bli senvinters eller tidlig...

Sosial-faglig samling i Bergen

Bergen Brannkorpsforening og Fagforbundet inviterer til sosial-faglig samling i Bergen 9. februar med Kåre Willoch som foreleser

ABBV skal undersøke ubehag ved Tetra

Asker og Bærum brannvesen skal undersøke påstått fysisk ubehag etter bruk av Tetra

Mener kutt i ViB er uforsvarlig

Hovedtillitsvalgt Ivar Eeg-Nielsen mener vikarkuttet i beredskapstillinger er et avtalebrudd

Full fart på hvilepuls

Bergen Brannkorpsforenings Glenn Lauvik synes å ha klart å utvide antall timer pr. døgn. Hvordan ellers klarer han...

Kutter i vaktlag for å spare penger

Vestfold Interkommunale brannvesen IKS skal spare penger og kutter i vaktlaget

Asker og Bærum brannvesen på Kveldsnytt

I forbindelse med Tetra-saken var det sak fra ABBV på Kveldsnytt tirsdag 7.12

Nytt nødsamband stoppet

Verneombudet i Asker og Bærum brannvesen har foreløpig stoppet bruk av Tetra til utkalling og røykdykkersamband

Norsk Brannmannsforum besøker Halden

Norsk Brannmannsforum besøker Halden

Norsk Brannmannsforums siste møte før jul ble avholdt i Halden. Her kan du lese et kort sammendrag av besøket

Brannmann forbigått grunnet pappapermisjon

Likestillings- og diskrimineringsnemda har konkludert med at en brannmann i Flora ble indirekte diskriminert på grunn av...

Brannkonferansen 2011

Brannkonferansen 2011 avholdes i Tromsø 30. mai-1. juni. NBMFs årsmøte avholdes i forbindelse med konferansen....

Brudd i forhandlingene i Brann- og redningstjenesten

Brudd i forhandlingene i Brann- og redningstjenesten

Det er brudd i forhandlingene om særavtalen for Brann- og redningstjenesten.

MOVAR ønsker mer kasernert mannskap

MOVAR ønsker at deltidsstasjonene i Rygge og Vestby også skal bli kasernert

Bevilg penger til brannskolen!

Under høring i Justiskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet argumenterte Fagforbundets nestleder for mer...

Møte i Arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum

Den 6.-7. oktober hadde Arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte i Oslo. Her kan du lese en oppsummering av referatet.

Ny særavtale for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Ny særavtale for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Partene har i dag blitt enige om en ny særavtale for konkurranseutsatte bedrifter i KS (SGS 1701). Oppgjøret er på...

Ny hovedtariffavtale i KS

Den endelige hovedtariffavtalen i KS-oppgjøret for 2010-2012 er ferdig. En trykt utgave sendes Fagforbundets tillitsvalgte...

Løsning for energioverenskomsten, KS-bedrift

Seint natt til fredag 10. september kom partene i tariffoppgjøret mellom EL & IT Forbundet/Fagforbundet og KS Bedrift til enighet...

Mekling starter med KS bedrift om Energiavtalen

Mekling starter med KS bedrift om Energiavtalen

Det ble brudd i forhandlingene med KS bedrift om Energiavtalen i juni. Meklingen foregår 8. og 9. september 2010.

Ingen enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Forhandlingene om ny særavtale for konkurranseutsatte bedrifter (SGS 1701, KS) startet torsdag 19.08. og fortsatte 23.08. Partene...

Minstelønn til arbeidsretten

Det er fortsatt uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret....

Nytt møte i arbeidsgruppe brann/NBMF

Sist møte ble avlyst grunnet streiken. Nytt møte avholdes i Oslo 6.-7. oktober.

Ny hovedavtale for KS-området

Denne er nå tilgjengelig og kan lastes ned i PDF-format.

Tvist om minstelønn

Det har oppstått uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret....

Fagforbundets medlemmer i kommunene stemte ja til resultatet i KS

Fagforbundets medlemmer i kommunene stemte ja til resultatet i KS

- Vi er selvsagt fornøyd med at mer enn nitti prosent av de som deltok i uravstemningen, sa ja til resultatet, sier leder i...

Massiv støtte til streiken

Massiv støtte til streiken

En meningsmåling som Fagforbundet gjennomførte på Fagforbundets nettsider under kommunestreiken viste at et...

Resultatet i kommuneoppgjøret (KS, gjelder ikke Oslo) - tariffplakat for oppslagstavla

KS-oppgjøret i tall og tekst.

Brudd i forhandlingene om Energiavtalen med KS bedrift

Brudd i forhandlingene om Energiavtalen med KS bedrift

Tre og en halv time på overtid ble det i natt brudd i forhandlingene. Dermed går forhandlingene til mekling.

Streikebidragene er på vei

Streikebidragene er på vei

Så snart medlemmene som streiket får dokumentert lønnstrekkene sine, vil Fagforbundets streikestøtte bli...

Forhandlingene med KS-bedrift om energiavtalen har begynt

Forhandlingene med KS-bedrift om energiavtalen har begynt

Forhandlingene startet i går torsdag 10. juni, på vegne av ca 180 medlemmer i Fagforbundet. Forhandlingene skal være...

Dokumenter fra oppgjøret i KS

Her finner du dokumentene fra tariffopgjøret i KS-området

Resultatet i tall

Her kan du lese resultatet av streiken i kommunesektoren i tall. Du kan også hente plakat med resultatet og Riksmeklingsmannens...

Vellykket brannkonferanse på Sørlandet

Vellykket brannkonferanse på Sørlandet

Med vårstemning i lufta arrangerte Fagforbundet årets brannkonferanse i Kristiansand 14.-15. april, med en god blanding...

Faggruppene - seksjonens eksperter!

Faggruppene - seksjonens eksperter!

Steins leder for mars: Faggruppene i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk skal gi råd om hvordan det yrkesfaglige og...

Brannkonferansen 2010- FÅ PLASSER IGJEN!

Brannkonferansen 2010 avholdes i Kristiansand 14.-15. april. Her finner du mer informasjon om program og påmelding. Siste frist...

Møte i arbeidsgruppe brann/Norsk brannmannsforum

I januar hadde arbeidsgruppe brann/NBMF møte i Oslo. Her kan du lese et kort sammendrag av noen av sakene på dagsorden.

Brannpersonell vil hjelpe jordskjelvofre (Klassekampen)

Norges spesialgruppe for redningsarbeid ved jordskjelv har ikke vært på utenlandsoppdrag siden 2003. Nå vil brannfolk...

Krever kompetanseløft for brannfolk

Krever kompetanseløft for brannfolk

Fagforbundets nestleder Geir Mosti leder en delegasjon som i dag møter justiskomiteen på Stortinget i en høring om...

Møte arbeidsgruppe brann/NBMF

I slutten av november hadde arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte i Oslo. Her kan du se en oversikt over sakene

Brannkonferansen 2010

Brannkonferanen 2010 avholdes i Kristiansand 14.-15. april. Her kan du lese mer om konferansen

Felles nordisk offensiv mot dødsbranner

Alle de nordiske landene opplever dyster dødsbrannstatistikk. Nå samarbeider landene på høyeste nivå for...

Stort behov for samlet brann-, el- og feiertilsyn!

Stort behov for samlet brann-, el- og feiertilsyn!

Faggruppe 1 Feiere ønsker et enda bedre samarbeid mellom brann- og eltilsyn og dem selv. Dette bør forankres på...

Nye kriser krever ny opplæring

Nye kriser krever ny opplæring

Som et supplement til dagens brannskole ønsker Bergen Brannkorpsforening å få etablert tverrfaglige, regionale...

Røykvarslerens dag 1. desember!

Røykvarslerens dag 1. desember!

Jula er høytid for brann. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder boligbranner, og nesten 500.000 mennesker i...

Høringssvar- forslag til framtidig organisering av nødmeldetjenesten

Fagforbundet har levert høringssvar på den nye forslaget til organisering av felles nødnummer og...

Møte arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum

I begynnelsen av september hadde arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte i Oslo. Her kan du lese de viktigste punktene som...

Privat brannvesen- en økende fare?

EPSU- European Federation of Public Service Unions- har utarbeidet et notat som gir oversikt over tendensen til privatisering av...

Fagforbundsmedlemmer jobber for fremtidens tiltak innen brannforebyggende arbeid

Fagforbundsmedlemmer jobber for fremtidens tiltak innen brannforebyggende arbeid

DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) har nedsatt en referansegruppe i forbindelse med utarbeidelse av ny forskrift med...

Mange brannvesen uten dokumentert skogbrannberedskap

Av 100 kontrollerte brannvesen mangler halvparten tilfredsstillende dokumentasjon av skogbrannberedskapen

Svar på tiltale

Rådmannen i Tønsberg og styreleder i VIB, Kurt Orre, avviser kritikken mot manglende brannberedskap på...

Bekjemp krisen - sett arbeiderne først!

Bekjemp krisen - sett arbeiderne først!

I sammenheng med EPSU-møtet i Luxembourg 14. mai, tok Karianne Hansen Heien og Mette K. Haugen, rådgivere i SSTs...

Brannberedskapen halvert (Tønsbergs Blad 19.06.09)

Bor du på Nøtterøy eller Tjøme har du grunn til å være bekymret. Brannberedskapen i de to...

Rapport om felles nødnummer

Den interdepartementale arbeidsgruppen som ble nedsatt sist høst for å se hvordan felles nødnummer kan implementeres,...

Møte i Norsk Brannmannsforum/arbeidsgruppe brann

Tidlig i juni hadde det nye styret i Norsk Brannmannsforum/arbeidsgruppe brann sitt første møte. Neste års...

Tariffoppgjøret 2010

Med tanke på hovedoppgjøret 2010 er arbeidsgruppe brann i gang med arbeidet frem mot tariffkonferansene til høsten....

Kompetansekartlegging

Arbeidsgruppe brann ønsker å kartlegge hvor langt arbeidet med kompetansekartlegging er kommet i brann-Norge. Vi...

Idèdugnad Norges Brannskole

Fagforbundet er invitert til å delta på idédugnad på Norges Brannskole for å diskutere framtidens...

Høringssvar- redningsdykking

Her kan du lese Fagforbundets høringssvar til forslag til ny høring om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller...

Høring- sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Seksjonen skal behandle forslag til ny forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk innen 25. mai

Vellykket gjennomføring av årets brannkonferanse

Vellykket gjennomføring av årets brannkonferanse

Årets brannkonferanse i Bergen hadde et tettpakket program med et variert innhold. Nok en gang ble faglig påfyll kombinert...

Brann besøker Palestina

Brann besøker Palestina

Den 7.-15 mars besøkte representanter fra Norsk brannmannsforum og Fagforbundet Israel og de okkuperte palestinske...

Møte i arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum

Den 22.-23. januar har arbeidsgruppe brann møte i Fagforbundets lokaler i Oslo. Blant hovedsakene var konferansen og...

Økt offentlig kontroll og ansvar

2008 endte med flere tragiske dødsbranner i Norge. Det verste brannåret siden 1986 krever at det offentlige spiller...

- Verste brannår siden 1986 (Vesterålen online)

Fagforbundet i Sortland foreslår et felles branntilsyn med feier, brann og elektrisitetstilsynet. De mener myndighetene kan...

Brannkonferansen 2009 i Bergen

Fagforbundets Brannkonferanse 2009 er lagt til Bergen 24.-25. mars. Vi kan by på et svært spennende og variert program....

Godt fornøyd med særavtale for brann

Seksjonsleder Stein Guldbrandsen ser seg særlig fornøyd med et risikotillegg på 15 kroner. Her kan du lese...

Høringssvar- skogbrannrapporten

Her kan du lese Fagforbundets høringssvar på skogbrannrapporten

Møte i arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum

I begynnelsen av desember hadde arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte i Oslo. Her kan du lese en oppsummering av sakene

Dialogkonferanse om ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler

8. desember deltok seksjonen på dialogkonferanse om ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler i...

Risikotillegg til besvær

Artikkelen viser hvordan en ansatt i brann- og redningsvesenet ikke får risikotillegg av arbeidsgiver, men blir krevd...

Husk Røykvarslerens dag 1. desember!!

1. desember er ikke bare dagen for første luke av julekalenderen. Dagen er også utpekt som Røykvarslerens dag....

Utredning om ny brannutdanning

I forbindelse med utredningen av ny brannutdanning fikk DSB i oppgave fra Justisdepartementet å foreta nye utredninger knyttet til...

Møte i arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum

Tidligere i måneden hadde arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum møte i Oslo. Her kan du lese en kort oppsummering av...

Seminar om brannvannsdekning- vann til brannslokking

Den 17. september deltok seksjonen på et seminar om brannvannsdekning i regi av Norsk Vannforening i SFTs lokaler i Oslo. Her kan...

Høring i Stortingets Forsvarskomité

Komiteen inviterte til høring vedrørende Stortingsmelding nr. 22 om samfunnssikkerhet, samvirke og samordning

Høringsvar- Brann

Her kan du lese seksjonens høringssvar til høringsutkast til forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff...

Praktisk veileder- smittefarlig biologisk materiale

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en praktisk veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk...

Vellykket brannkonferanse 2008

Årets brannkonferanse ved SAS Royal Garden Hotel i Trondheim ble takket være god oppslutning og innledere med spennende temaer en svært...

Brannkonferanse 2008 Trondheim

Her kan du finne programmet for årets brannkonferanse i Trondheim.

Arbeidsgruppe Brann i Bergen

Arbeidsgruppe Brann/Norsk Brannmannsforum var invitert av Bergen Brannkorpsforening til å avholde ett av sine faste møter på Bergen...

Brannseier for Fagforbundet i Arbeidsretten

Brannseier for Fagforbundet i Arbeidsretten

Lederavlønning i brann- og redningstjenesten. Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold vedrørende forståelsen av sentral...

Høringssvar - Utdanningsreform for Brann og redningstjenesten

Fagforbundet gir honnør for at det nå tas initiativ til endring av utdanning for brannpersonell. Det er viktig at utdanningen får et...

Brosjyre: Fagforbundet for brann

Brann- og redningspersonell i Fagforbundet har egen arbeidsgruppe og et eget forum, Norsk Brannmannsforum (NBMF), som er rådgivende...

Fagforbundet støtter særavtalen

Fagforbundet støtter særavtalen

Fagforbundet har ingen ønsker om å fjerne verken særavtalen SFS 2404 eller 24-timersvakt-bestemmelsene. Tvert imot, understreker...

Skiftarbeide for brannmenn

oversatt artikkel som ser på fordeler og ulemper med ulike systemer for skiftarbeid for brannmenn i USA og Canada.

Fagforbundets yrkesskadefond for brannpersonell

Brannpersonell som er organisert i Fagforbundet har gått sammen om å opprette et fond som yter støtte til brannmenn som har havnet i en...

Årskonferanse brann 2008

Årskonferansen for brannmenn i Fagforbundet og Norsk Brannmannsforums vil i 2008 bli avholdt i Trondheim 9. - 10. april. Vi vil komme...

Våt veg til tørt land [Ranablad]

Våt veg til tørt land [Ranablad]

Elva Plura fosser flomstor og stri og danner bakteppe når Rana brann- og redningstjeneste øver på elveredning. For første gang øver...

Uttalelse - Brannsjef i full stilling i Halden

Fagforbundet Østfold Seksjon samferdsel og teknisk gir full tilslutning til Fagforbundet Halden, vedrørende deres vedtak om at det skal...

Arbeidtidsavtale mellom Fagforbundet og Arbeidsgruppe Brann

Norsk Brannmannsforum og Fagforbundet vil fortsatt jobbe for fleksible løsninger hvor mulighet for døgnvakter og 48 timers helgeskift...

Arbeidsgiverseminar KS bedrift- Brann og redningstjeneste

Jan Davidsen holdt et innlegg i seminaret 8. mars 07. Her kan hele foredraget leses i sin helhet.

Brannkonferanse - backupp

Brannkonferanse 2007

Brannkonferanse 2007

Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum inviterer medlemskorpsene i Norsk Bannmannsforum (NBMF) til Årskonferanse - Norsk...

Rettigheter ved yrkesskade

Her kan dere lese om deres rettigheter hvis det skulle oppstå en yrkesskade.

Brev 21.11.06: Bergen Brannvesen og Falck Nutec.

Her følger et brev til Brannsjef Helge Eidsnes i Bergen om forholdet mellom Bergen Brannvesen og Falc Nutec.

Langsiktig jobbing nytter

De har brukt et stort forbund til å gjenta og gjenta argumentasjon, forslag og krav overfor myndighetene.

Siemens hanket inn gigantkontrakten på det nye nødnettet. Verdien er 3,6 milliarder kroner.

Siemens utkonkurrerte EADS i kampen om tidenes største norske it-kontrakt. Arbeidet med å få på plass et nytt felles...

Ny brosjyre for deltidsbrannpersonell

Her kan man laste ned brosjyren for deltidsbrannpersonell i pdf-format. Brosjyren kan også brukes til verving.

Arbeidet med Nytt Digitalt Nødnett

Fagforbundet og Geir Mosti 2. nestleder i LO har vært i kontakt med justis og politidepartementet for å forsikre seg om at arbeidet med...

Bergen Brannvesen og Falck Nutec.

Her følger et brev fra Frank Henriksen, hovedtillitsvalgt ved Byrådsavdeling for byutvikling i Bergen og Ørjan Myrmel,...

Årskonferanse brann på Kielbåten "Color Fantasy" 26. - 28. mars 2007

Vår årlige brannkonferanse vil i 2007 bli avholdt på Kielbåten "Color Fantasy" 26. - 28. mars. Program og påmeldingsskjema vil bli...

Enkelt å registrere nye medlemmer i meldemsregisteret!

En "gjennomsnittlig" deltidsbrannmann betaler ca 250 kroner i året i kontingent! En enkel oppskrift for hvordan du registrere...

Kompetanseløft for brannfolk

Kompetanseløft for brannfolk

Deltidsansatte brannfolk skal få styrket sin kompetanse. Det lover kommunalminister Åslaug Haga, som blar opp ni millioner kroner over...

Brannskolen arrangerer kurs for brannvernledere på Sørmarka.

Istedenfor å reise opp til Brannskolen i Nordland for å ta et brannvernlederkurs kan du/dine brannvernledere ta samme kurs på Sørmarka

Interkommunale selskaper

Kontaktperson i Arbeidsgruppe brann

Yrkesskadefondet Brann

Sparebank1 har støttet fondet med kr. 25.000,-

Frykter svekket brannberedskap [Helgeland 26.08.2006]

Rådmannen i Vefsn vil stenge brannstasjonen i Mosjøen på kvelds- og nattetid, og ta bort en brannmann fra hvert vaktlag. De...

Høringssvar - forenkling av HMS regelverket

Fagforbundet støtter LOs utkast til svarbrev til DSB. Les Fagforbundets høringssvar her.

Høring - Forenkling av HMS regelverk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har etablert et prosjekt som skal forestå en forenkling og modernisering av dsb`s samlede...

Kommentar lønnsoppgjøret 2006

Her finner dere kommentarer fra NBMF og Sør-Rogaland Brannkorpsforening til årets lønnsoppgjøret

Arbeidstilsynet vil ikke vente

"Kommunen har en klageadgang den kan benytte seg av." Det sier inspektør Marianne Pedersen i Arbeidstilsynet om rådmann Jan Lasse Hansens...

Yrkesskadefondet for Brannpersonell

Yrkesskadefondet for Brannpersonell

Fondet skal yte økonomisk bistand til Brannmenn, i påvente av avgjørelser fra Forsikrings selskapenes vurderinger av skadeomfanget, og...

Pappan min jobber annenhver helg!

Brannkonstablene stjal oppmerksomheten da Fagforbundet feiret 1. mai. Med en klassisk brannbil og uniformerte kamerater dominerte de...

Brannkonferansen 06 Bilder

Her ligger flere bilder fra konferansen

- 80.000 Hafslund-kunder blir lurt

Hafslund lurer kundene når de selger brannalarm uten å ha avtale med brannvesenet om utrykking, mener Pål Linberg, leder i Norsk...

Brannkonferansen - Innledningene til DSB

Lysarkene til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan lastes ned her. Det var Finn Mørch Andersen og Arnstein Pedersen som...

Yrkesskadefondet - Brann

Her finner du ett vedlegg med innmeldingsskjema og informasjon om yrkesskadefondet for branntjenestepersonell.

Årskonferanse Norsk Brannmannsforum

Brannkonferansen 2006 holdes idag og imorgen i Hamar. Her kan du se noen bilder fra konferansen. Referat og innledninger kommer senere.

Brannskolen arrangerer brannvernkurs på Sørmarka Kurs og konferansesenter

Målgruppen er alle med ansvar for at brann- og personsikkerheten er ivaretatt i virksomheter og særskilte brannobjekt. Kurset vil...

Brannkonferansen Hamar 28.-29. mars 2006. Forlenget påmeldingsfrist.

Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum inviterer medlemskorpsene i Norsk Bannmannsforum (NBMF) til Årskonferanse - Norsk...

Vedfyringen blir stadig mer effektiv

De siste årene har vedforbruket i norske husholdninger blitt mer energieffektivt og har lavere utslipp. Årsaken til dette er at 30...

Hjemmevakt for brannfolka og økt eiendomsskatt

Risør kommune presenterer nå et kommunebudsjett der han igjen foreslår å spare 1,5 millioner kroner på brannvaktordningen, og der fire...

Årskonferanse Brann 28. - 29. mars 2006

Det har nå gått ut invitasjon til alle medlemskorps i Norsk Brannmannsforum til årskonferansen. Konferansen gir en god anledning til å...

Oppvarmingsprogram

Oslo Brannkorps har laget ett oppvarmingsprogram som kan brukes før oppstart av trening.

Inn i moderne lokaler

VERDAL: Det siste byggestøvet vaskes bort på brannstasjonen på Tinna. Snart flytter brannfolka inn med sitt utstyr.

Høringssvar - Strengere krav til oppbevaring av eksplosiver

DSB foreslår krav om alarm for lagre over 250 kg, hyppigere kontroller, strengere krav i forhold til innbruddssikkerhet og fyrverkeri....

Halvparten av kommunene har omsorgsboliger med for dårlig brannsikkerhet

Nesten halvparten (47 prosent) av landets kommuner har omsorgsboliger uten tilfredsstillende brannsikkerhet. 297 kommuner,...

Sprer nye løgner i Bergen (Fagbladet nett 11.08.05)

- Dette er blank løgn, sier konserntillitsvalgt i Bergen kommune, Ørjan Myrmel, om påstandene fra utbryterne i Bergen Tekniske...

Bedre informasjon om merking

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utvidet informasjonsmateriellet om merking av transportenheter med farlig gods...

test

test

Høring - Utkast til forskrift om endring av produktforskriften

Statens forurensingstilsyn (SFT) har sendt på høring et forslag om å legge ned forbud mot bruk av deka-bromdifenyleter (dka BDE)....

Eitt år utan brannvakt

Gaular kommune har ikkje hatt brannmannskap på vakt sidan i fjor sommar. Byrjar det å brenne, har gaulværingane ingen garanti for at...

bilder II

Drammen brannvesen: Sak om tariffstridig turnus - ikke til arbeidsretten

Sak om kompensasjon ved tariffstridig turnusarbeid i Drammen interkommunale brannvesen er løst - og går dermed ikke til Arbeidsretten.

Protokoll fra arbeidsmøte 9. - 10. juni 2005 Hamar

Brannmannsforum/ arbeidsgruppe brann hadde to dagers møte på Hamar 9. - 10. juni 2005. Her kan du lese hele protokollen fra møte.

NBMF og Arbeidsgruppe Brann sin Gjestebok

Skriver du ikke inn navnet ditt, blir dessverre hele skjemaet nullstilt etter at du har trykket på send-knappen - og du må starte...

Bild

Brannkonferansen 2005

Her kan du lese referatet fra årets brannkonferanse. Brannkonferansen var organisert av Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum, og ble...

K 159 Vernetøy - CEN/TC 162 - prEN 469 til avstemning

Fagforbundet har fått Vernetøy standarden til avstemming. Forslaget kan leses her. Standarden fastsettes som Norsk Standard dersom den...

Positiv møte med statssekretær Trond Prytz

Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk hadde et møte med statssekretær Trond Prytz i Justis og politidepartementet 11. mai 05...

Brannsikkerhet på tvers

Brannsikkerhet på tvers

Nå skal det bli lettere å håndtere brannsikkerhetsspørsmål i grenseflaten mellom de enkelte profesjonene. Det er utarbeidet en veileder...

Prinsipper ikke personer

Rettssaken som Fagforbundet og Bergen Brannkorpsforening (BBF) i Fagforbundet har reist mot Det Norske Maskinistforbund og brannvesenets...

Årskonferane brann 2. - 4. mai 2005

Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum inviterer med dette til årskonferanse for brannpersonell 2. - 4. mai 2005 i Stavanger....

Møte med Brannskolen 20. januar 2005

SST hadde møte med brannskolen der blant annet disse saker ble tatt opp; utdanning, velferdstilbud, Nasjonal beredssakpstropp,...

Mann alvorlig skadd da dykkerflaske eksploderte

En mann i 30-årene ble tirsdag kveld sendt til sykehus med alvorlige skader etter at en dykkerflaske eksploderte på Hitra i...

Skiftarbeid for brannmenn.

En artikkel om Fordeler og ulemper med ulike systemer for skiftarbeid for brannmenn.

Styret i NBMF

Styret i NBMF

Styrets sammensetning

Tilbud om kurs i krisehåndtering for brannpersonell i Nordland

Tilbud om kurs i krisehåndtering for brannpersonell i Nordland

Kurset arrangeres på Sulitjelma hotell 27-28/9 - 2004

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.