Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet

DSB har oversendt Justis- og beredeskapsdepartementet et forslag til hvordan og hvor et pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesenet kan gjennomføres.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Den 24.mai 2015 sendte DSB brev til alle landets brann- og redningsvesen, Fylkesmenn, Nordland fylkeskommune og KS. Målsetningen var at alle regioner som ønsket å prøve ut en modell med langt større brann- og redningsvesen enn i dag, skulle få anledning til å få vurdert forslag om modell som pilotprosjekt. DSB mottok forslag til pilotprosjekt fra syv regioner, og den 16.juni oversendte DSB brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor Bergensalliansen som består av 22 kommuner rangeres høyest av de foreslåtte pilotprosjektene.

Les mer i det vedlagte brevet.