Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Mangel på kontroll og innsyn

Et par uker før jul kom meldinga om at Oslo Vei var konkurs, 283 ansatte ble stående uten jobb, mange av dem medlemmer i Fagforbundet. Meldinga slo ned som lyn fra klar himmel, solide, trauste Oslo Vei, kjent som et av Norges eldste entreprenørselskaper kunne vel ikke bli slått konkurs?

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Men sånn var det. Det mørkeblå byrådet i Oslo kommune ville ikke redde selskapet sitt ut av den krisa det hadde viklet seg inn i. Dermed står de ansatte på gata. Kommunen har ikke noe ansvar, kan vi lese.

Tja, si det. Ikke noe ansvar? Hvem skal da ta ansvaret for at Oslo Vei ble omdannet fra kommunal etat til aksjeselskap våren 2001? Hvem har ansvaret for at bedriften surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeidsplassene over styr?

Konkursen i Oslo Vei viser baksida av privatiseringsmedaljen. Hadde ikke selskapet vært omgjort til AS, hadde alle de nesten tre hundre ansatte hatt krav på å få beholde jobbene sine, selv om selskapet gikk dårlig. Enda mer alvorlig: Hadde Oslo veivesen vært en kommunal etat, hadde de høyst sannsynlig konsentrert seg om vedlikehold av veier og fortau og ikke hatt mulighet til å vikle seg inn i alle slags tapsprosjekter.

Konkursen i Oslo Vei må bli en vekker for alle medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet. Vi må kjempe mot omdanning av kommunale virksomheter til aksjeselskaper. Det svekker de ansattes rettigheter og opphever kommunenes direkte arbeidsgiveransvar. Dermed kan kommunen stå på sidelinja, uten å gjøre noe for de ansatte.

Konkursen slo ned som en bombe, de ansvarlige politikerne hadde ikke peiling på hva som foregikk. I deres sted satt et oppnevnt styre for selskapet som fikk fare fram som de ville. Vi visste det, og har advart igjen og igjen: Oppsplitting i aksjeselskap innbærer redusert innsyn og kontroll.

Nå skal alt som skjedde granskes. Det borgerlige byrådet i Oslo kommer seg sikkert unna det juridiske ansvaret, men ingen trenger vel noen granskning for å finne det politiske ansvaret.