Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Avtaler pr. 1.1.2017

oss02_14l1.jpg

Samleside over ulike avtaler som gjelder per 1.1.17 for ansatte i rettsubjektet Den norske kirke.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Protokoll fra før forhandlinger

Se dokumenter, "20161130082258".

 

Hovedavtale

Hovedavtalen i KA

Tilleggsavtale til Hovedavtalen for rettssubjektet Den norske kirke, se dokumenter "HA tilbud 6".

 

Hovedtariffavtale

Hovedtariffavtalen i KA

Tilleggsavtale til Hovedtariffavtalen for rettssubjektet Den norske kirke, se dokumenter "Tilbud 7".

 

Diverse

Medbestemmelse

Tillitsvalgtordningen, se dokumenter, "Protokoll tillitsvalgtordning 16des2016 (1)".

Tilpasningsavtale, se dokumenter "tilpasningsavtale rDnK 2017".

Særavtaler

Arbeidstidsavtalen og lederavtalen er prolongert ut første halvår 2017 og skal reforhandles våren 2017. Se også veiledningen.

Andre særavtaler prolongeres inntil 31.12.17. De vil bli tatt opp til reforhandling gjennom året. Se protokoll, "Protokoll 21_12_16".