Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

 

Nyheter

Vis alle
Fagdag for museumsansatte 2.november

03.09.15

Fagdag for museumsansatte 2.november

Mandag 2.november arrangeres fagdag for museumsansatte. Følgende temaer tas opp: Frivillighet i museumssektoren, museer i dag og i...

Gjør en forskjell!

01.09.15

Gjør en forskjell!

Fagforbundet er partner i prosjektet «Manifest mot mobbing» som er en årlig kampanje med fokus på hvordan voksne...

Stem på Åpen Folkekirke

28.08.15

Stem på Åpen Folkekirke

Sindre Stabell Kulø, nestleder i Fagforbundet TeoLOgene oppfordrer i Vårt Land egne medlemmer til å stemme på...

Første nasjonale bibliotekdag

26.08.15

Første nasjonale bibliotekdag

I dag, 26. august, er første gangen Norge markerer sin egen bibliotekdag, som skal løfte frem alle typer bibliotek over...

18.08.15

Nasjonale opplæringskonferanse

Konferansens tema; gjennomføring i videregående opplæring

14.08.15

Ekspertgruppe skal se på lærerrollen

Kunnskapsministeren setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på lærerrollen.

14.08.15

Nasjonal bibliotekstrategi skal stimulere utviklingen av norske bibliotek

I strategien skal fellestjenester styrkes og utvikles for å frigjøre lokale bibliotekressurser, mens en ny modell for...

13.08.15

Kurse i medbestemmelse (KA-området)

Medbestemmelse i arbeidsforhold . samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne

10.08.15

Fagdag for barnevernspedagoger

Fagdagens vil gi deg faglig påfyll, og mulighet for erfaringsutveksling med andre barnevernspedagoger, fra ulike deler av landet.

KURS FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGEN OG BARNEHAGEASSISTENTER

10.08.15

KURS FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGEN OG BARNEHAGEASSISTENTER

To kurs som løfter kvaliteten i barnehagene

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfagets som en praktisk pedagogisk utdanning,og at de skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør i yrkes-NM for faget: Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.Logg deg inn i medlemsportalen for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend