Fagforbundet.no

Medlemsportal
International Tilgjengelighet Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Hvert fylke har et eget seksjonsstyre og her er oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

 

Nyheter

Vis alle
KONFERANSE FOR SFO-LEDERE

23.10.14

KONFERANSE FOR SFO-LEDERE

Årets konferanse hadde 60 deltakere, fra hele landet. Konferansen ble avholdt i Oslo.

Shame on you!

22.10.14

Shame on you!

Regjeringen kutter støtten til den kulturelle spaserstokken. Skammelig, smålig og føyer seg pent inn i rekken av...

21.10.14

Ikke støtte til filmaktiviteter i Den kulturelle skolesekken

Film & kino er skuffet over at Kulturdepartementet ikke har satt av 3 mill. kroner til filmområdet i Den kulturelle skolesekken....

Få fagarbeidere i private barnehager

20.10.14

Få fagarbeidere i private barnehager

En ny rapport fra FAFO viser at kommunale barnehager har 18 prosent barne-og ungdomsarbeidere, mens private har 10 prosent.

13.10.14

Ja til PBL-resultatet

I dag ble det klart at medlemmene i private barnehager tilknytta PBL, har sagt ja til forhandlingsresultatet gjennom uravstemning.

09.10.14

Når SFO begynner, forsvinner ekstrahjelpen

Hvorfor har ikke elever rett på ekstrahjelp i sfo-tiden?

06.10.14

barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet

Notatet gir en kunnskapsstatus over forskning og litteratur om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i norsk arbeidsliv.

Elektronisk uravstemning i PBL-oppgjøret

23.09.14

Elektronisk uravstemning i PBL-oppgjøret

For første gang gjennomfører Fagforbundet en uravstemning om tariffoppgjøret elektronisk.

Ingen streik i private barnehager

19.09.14

Ingen streik i private barnehager

Partene i PBL-oppgjøret ble enige om et anbefalt forslag natt til lørdag, etter en mekling med stor spenning knyttet...

Disse barnehagene kan bli rammet av streik

19.09.14

Disse barnehagene kan bli rammet av streik

Nærmere 100 barnehager tilknyttet PBL kan bli rammet av streik fra tirsdag morgen hvis det ikke oppnås enighet når...

Kirke

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider vi for å styrke vår yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Yrkes-NM

Fagforbundet er arrangør av barne- og ungdomsarbeiderfaget. Konkurransen starter med fylkesmesterskap, før lagene møtes til Norgesmesterkapet som er annet hvert år.

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.Logg deg inn i medlemsportalen for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend