Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

Nyheter

Vis alle

30.09.16

Sluttrapport fra prosjekt Barne- og ungdomsarbeider

Referansegruppa har nå levert sluttrapporten etter 2 års arbeid.

Den nasjonale barnehagelærer-konferansen

22.09.16

Den nasjonale barnehagelærer-konferansen

Barnehagelærerkonferanse på Værnes ble åpnet med kulturelt innslag fra barnehagelærer Gunhild O Johansen

Ingen storstreik: Avverget rasering av pensjoner

17.09.16

Ingen storstreik: Avverget rasering av pensjoner

Fire dagers maraton­mekling er over. LO Stat har sikret forhandlings­retten på pensjon i Norlandias barnehager og Ruter med...

Kirkegårdsforeningen feiret 50 år

09.09.16

Kirkegårdsforeningen feiret 50 år

6.-8. september arrangerte Norsk forening for kirkegårdskultur sine årlige fagdager i Drammen, med feiring av foreningens...

Velkommen til barnehagekonferanse

09.09.16

Velkommen til barnehagekonferanse

Fagforbundet arrangerer konferanse for deg som jobber i en PBL-barnehage. I år vil konferansene være i Bodø og Oslo

Vil ha 25 prosent fagarbeidere i barnehagen

05.09.16

Vil ha 25 prosent fagarbeidere i barnehagen

– 25 prosent av de ansatte i barnehagen, bør være barne- og ungdomsarbeidere, sier Mette Henriksen Aas i...

Hvordan lykkes med språkkafé?

01.09.16

Hvordan lykkes med språkkafé?

Shelli Lake driver språkkafe på biblioteket på Stovner. Hun deler gjerne av sine erfaringer til andre som har lyst til...

Nullmobbing.no

31.08.16

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet og Regjeringen har lansert en ny nettside mot mobbing. Siden heter nullmobbing.no, og skal være like lett...

Fagforbundets IFLA-poster ble tatt godt i mot i Ohio

30.08.16

Fagforbundets IFLA-poster ble tatt godt i mot i Ohio

For femte gang deltok Fagforbundet med sin egen poster på IFLA-kongressen. Deltakerne fra Fagforbundet var godt fornøyd...

Unngikk streik i private barnehager

29.08.16

Unngikk streik i private barnehager

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) kom mandag kveld til enighet om pensjon.

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing. Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne.
AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne. (Foto: Fagforbundet/Kjetil Vevle)

PARTNERSKAPET SKAL VÆRE ORGANISERT PÅ SENTRALT NIVÅ, MEN SKAL OGSÅ VIRKE LOKALT

Partene forplikter seg til å bidra aktivt:

 • I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter
 • Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser
 • Til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere
 • Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing

 

Hva gjør Fagforbundet? 

 • Et godt lærings - og oppvekstmiljø er avhengig av kompetente voksne, med tid til å se det enkelte barnet/ungdommen, og kunnskap om hva som skaper et godt miljø. 
 • Fagforbundet har utviklet Dialogkort mot mobbing. Dette er ment som utgangspunkt for diskusjoner på arbeidsplassene. Det er sendt ut nærmere 3000 kortstokker. 
 • Fagforbundets tillitsvalgte må arbeide for at det er tilstrekkelige ressurser i barnehage, skoler/sfo. 
 • Fagforeningene kan engasjere seg i Partnerskapet på lokalt plan. 
 • Fagforeningene kan arrangere kurs om relevante temaer. 

 

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning,og at barne- og ungdomsarbeideren skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør for Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Yrkes-NM 2016 skal arrangeres i Bergen i uke 41 (Vestlandshallen)

Yrkes-NM + Yrkeslabyrinten

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

 
 

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.

Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend