Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

 

Nyheter

Vis alle
Ny rapport om skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø

05.02.16

Ny rapport om skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø

Denne rapporten ser på gode strategier og utfordringer i skolers arbeid med mobbing og krenkelser.

28.01.16

Mangler godkjent lærerutdanning?

Utdanningsdirektoratet utlyser stipend for blant annet yrkesfaglærerutdanning.

25.01.16

Fagforbundets barne- og ungdomsarbeiderkonferanse 2016

Årets konferanse i Oslo vil ha fokus på Fagforbundets arbeid med barne- og ungdomsarbeiderfaget

20.01.16

Ledig stilling hos Fagforbundet

Det er ledig stilling som rådgiver i seksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagbrev hever kvaliteten

20.01.16

Fagbrev hever kvaliteten

På oppdrag fra Fagforbundet har forskningsstiftelsen Fafo sett på fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid. Den...

Barnehagedagen: Bestill materiell - vinn forfatterbesøk

19.01.16

Barnehagedagen: Bestill materiell - vinn forfatterbesøk

Nå kan du bestille materiell til Barnehagedagen - og samtidig vinne høytlesing med forfatteren av boka "Bukkene Bruse...

Nytt partnerskap mot mobbing

15.01.16

Nytt partnerskap mot mobbing

Fagforbundet signerte sammen med regjeringa og elleve andre organisasjoner et nytt partnerskap mot mobbing. Organisasjonene innenfor...

12.01.16

Nettbasert teori for barne- og ungdomsarbeiderfaget

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet noe for deg.

11.01.16

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

FAFO inviterer til frokost med rapportlansering onsdag 20. januar i Oslo

08.01.16

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Nå: Revidert veiledning om beredskapsarbeid. Med praktiske råd i beredskapsarbeidet. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfagets som en praktisk pedagogisk utdanning,og at de skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør i yrkes-NM for faget: Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.Logg deg inn i medlemsportalen for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend