Fagforbundet.no

Medlemsportal
International Tilgjengelighet Presse Om Fagforbundet

Moduler

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Hvert fylke har et eget seksjonsstyre og her er oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

 

Nyheter

Vis alle

22.07.14

LO-konferanse om forebyggende ungdomsarbeid

Mandag 27.oktober er det klart for en ny konferanse om forebyggende ungdomsarbeid under overskriften: De vanskelige ungdomsårene.

02.07.14

Forslag til en ny lov

Loven skal gi oppdaterte regler for beskyttelse av barn mot skadelige medieinnhold

02.07.14

Ungdomstrinnet i utvikling

Støtte til en mer praktisk, variert og relevant undervisning

02.07.14

Invitasjon til å foreslå nye kandidater til nytt foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Foreldreutvalget har fem medlemmer, medlemmene må selv ha barn i barnehagen.

02.07.14

Høring: Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet sender nå innstillingen på høring. Utvalget fikk i mandat å kartlegge utviklingen av...

30.06.14

Folkehelsekonferanse

Målet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arenaer.

30.06.14

Tidlig innsats

Veiledninger om spesialpedagogisk hjelp og om spesialpedagogisk undervisning. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Barnehagene i Tjøme forblir kommunale

27.06.14

Barnehagene i Tjøme forblir kommunale

Ansatte og tillitsvalgte i barnehagene i Tjøme ville fortsatt ha kommunale barnehager. Etter målrettet arbeid ble de...

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

27.06.14

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

Fagforbundet vant flyttesaken på vegne av sine medlemmer i Bufetat. Det blir ingen tvangsflytting av barnevernsansatte til...

23.06.14

Hva er nytt skoleåret 2014-2015?

Her finner du ei samleside med lovendringer og satsinger som gjelder fra skoleåret 2014 - 2015. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Lederens hjørne

Vis alle

Høringer

Vis alle

Kirke

Kultur

Oppvekst

Yrkes-NM

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer
Les mer om stipend
Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. 
Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Lønn, tariff og rettigheter

 

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.