Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

 

Nyheter

Vis alle

19.11.15

Vidunderlige nye verden - kunnskapsformidling i den digitale tidsalder

Tirsdag 17.november var ca. 70 deltakere samlet i Fagforbundets lokaler for å lære mer om hvordan bibliotekansatte, studenter...

Barnehage: Pensjonskutt gir utbyttegevinst

12.11.15

Barnehage: Pensjonskutt gir utbyttegevinst

De private barnehagene med de dårligste pensjonsordningene kan gni seg i henda over regjeringas nye finansieringssystem.

29.10.15

Oktoberkonferansen 2015

Fagforbundet seksjon kirke, kultur og oppvekst arrangerte 20-21 Oktoberkonferansen. Konferansen hadde denne gangen fokus på...

Bli med og gi en halv million til et bibliotek!

27.10.15

Bli med og gi en halv million til et bibliotek!

Biblioteksentralens formidlingspris er en nyopprettet pris på 500.000 kroner som er planlagt delt ut annethvert år....

Byråden vil endre inkassopraksis

27.10.15

Byråden vil endre inkassopraksis

Opprørte foreldre reagerer på FUS Trygge Barnehagers betalingsrutiner. Nå vil ansvarlig byråd rydde opp og ber...

Gode barnehager kan bli enda bedre

26.10.15

Gode barnehager kan bli enda bedre

To nye forsknings­prosjekter viser at norske barnehager kan bli bedre når det gjelder blant annet hygiene og språk.

Barnehage-avtale skal gi godt samarbeid med Espira-gruppen

23.10.15

Barnehage-avtale skal gi godt samarbeid med Espira-gruppen

Fagforbundet og utdanningsforbundet undertegnet fredag ettermiddag en avtale med Espira-gruppen som driver barnehager i mange av...

Vil ha pensjonsløft i private barnehager

07.10.15

Vil ha pensjonsløft i private barnehager

– Når regjeringa vil likestille tilskuddene til private og offentlige barnehager med 100 prosent, må også...

07.10.15

Nyheter fra Regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2016

Fra ulike pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet kan vi blant annet lese følgende:

01.10.15

Merkeordning for lærebedrifter.

Nå er det lansert en ny merkeordning for bedrifter og virksomheter som har lærling(er).

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfagets som en praktisk pedagogisk utdanning,og at de skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør i yrkes-NM for faget: Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.Logg deg inn i medlemsportalen for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend