Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

Nyheter

Vis alle
Oktoberkonferansen 2016

26.10.16

Oktoberkonferansen 2016

May Britt Sundal åpnet årets konferanse

Fylkesseksjonsleder-samling

25.10.16

Fylkesseksjonsleder-samling

Seksjon kirke, kultur og oppvekst hadde 25 og 26 oktober fylkesseksjonsledersamling

Bli med i debatten om barnehagens innhold og oppgaver

21.10.16

Bli med i debatten om barnehagens innhold og oppgaver

Nå har du mulighet til å påvirke utformingen av den nye rammeplanen for barnehager. Fristen for å komme med...

Ble norgesmestre i barne-og ungdomsarbeiderfag

20.10.16

Ble norgesmestre i barne-og ungdomsarbeiderfag

Vinnerne av Yrkes-NM for barne- og ungdomsarbeidere heter Silje Marie Olaussen og Madelen Nilsen - Fagforbundet gratulerer!

Statsministeren besøkte Yrkes-NM

19.10.16

Statsministeren besøkte Yrkes-NM

Erna Solberg tok seg god tid på Yrkes-NM i Bergen i dag. Fagforbundet snakket med henne om betydningen av å satse...

Silje og Madelen er i gang

18.10.16

Silje og Madelen er i gang

Vinnerne av fylkesmesterskapet for barne- og ungdomsarbeidere i Hordaland heter Silje Marie Olaussen og Madelen Nilsen. Nå er...

Fra åpningen av Norgesmesterskapet for barne- og ungdomsarbeiderfaget

18.10.16

Fra åpningen av Norgesmesterskapet for barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne - og ungdomsarbeidere møtes i Bergen i denne uka for å konkurrere om hvem som er best i landet i sitt fag.

Rollemodeller i Yrkes-NM

17.10.16

Rollemodeller i Yrkes-NM

Det er i Bergen det skjer denne uka. Ungdom som utdanner seg til et yrkesfag møtes til konkurranse om å bli landets beste i...

Samlet kritikk mot kirkebudsjett

15.10.16

Samlet kritikk mot kirkebudsjett

Fagforbundet og ni organisasjoner er samstemte: Regjeringens forslag til kirkebudsjett er for veikt.

Godt resultat for ansatte i FUS barnehager

13.10.16

Godt resultat for ansatte i FUS barnehager

Fagforbundet kom til enighet i årets hovedtariffoppgjør for ansatte i FUS barnehager.

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing. Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne.
AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne. (Foto: Fagforbundet/Kjetil Vevle)

PARTNERSKAPET SKAL VÆRE ORGANISERT PÅ SENTRALT NIVÅ, MEN SKAL OGSÅ VIRKE LOKALT

Partene forplikter seg til å bidra aktivt:

 • I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter
 • Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser
 • Til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere
 • Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing

 

Hva gjør Fagforbundet? 

 • Et godt lærings - og oppvekstmiljø er avhengig av kompetente voksne, med tid til å se det enkelte barnet/ungdommen, og kunnskap om hva som skaper et godt miljø. 
 • Fagforbundet har utviklet Dialogkort mot mobbing. Dette er ment som utgangspunkt for diskusjoner på arbeidsplassene. Det er sendt ut nærmere 3000 kortstokker. 
 • Fagforbundets tillitsvalgte må arbeide for at det er tilstrekkelige ressurser i barnehage, skoler/sfo. 
 • Fagforeningene kan engasjere seg i Partnerskapet på lokalt plan. 
 • Fagforeningene kan arrangere kurs om relevante temaer. 

 

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning,og at barne- og ungdomsarbeideren skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør for Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Yrkes-NM 2016 skal arrangeres i Bergen i uke 41 (Vestlandshallen)

Yrkes-NM + Yrkeslabyrinten

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

 
 

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend