Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

Nyheter

Vis alle
Forhandlingene i private barnehager fortsetter 8. og 9. juni

25.05.16

Forhandlingene i private barnehager fortsetter 8. og 9. juni

Som tidligere avtalt fortsetter forhandlingene for ansatte i private barnehager (PBL) 8. og 9. juni fra klokken 10.00.

Barnehagelærerkonferansen 2016

25.05.16

Barnehagelærerkonferansen 2016

Årets konferanse vil være fra 22-23. september ved Scandic Hell, Værnes

Fagdager for kirketjenere

25.05.16

Fagdager for kirketjenere

1.-2. november arrangeres for fjerde gang Fagdager for kirketjenere på Gardermoen!

Lønnsforhandlinger for ansatte i private barnehager

25.05.16

Lønnsforhandlinger for ansatte i private barnehager

Onsdag 25. mai skal Fagforbundet sammen med Utdanningsforbundet og Delta prøve å komme til enighet med Private Barnehagers...

Utsikt og innsikt - konferanse for ansatte i fritidsklubber og åpne fritidstilbud

24.05.16

Utsikt og innsikt - konferanse for ansatte i fritidsklubber og åpne fritidstilbud

Hvert 2.år samarbeider Fagforbundet med Ungdom og fritid om konferanse for ungdomsarbeidere. Årets konferanse finner sted i...

Krever at regjeringa innfører bemanningsnorm i barnehagene

20.05.16

Krever at regjeringa innfører bemanningsnorm i barnehagene

Fagforbundets Mette Henriksen Aas krever at regjeringa følger opp stortingsvedtaket om bemanningsnorm i barnehagene. – Det...

La barn leke

20.05.16

La barn leke

– Regjeringen må legge bort sin læringsiver for barnehagebarn og heller lytte til forskerne og de ansatte. skriver...

Temahefte om Laget rundt eleven

19.05.16

Temahefte om Laget rundt eleven

Fagbladet har laget et temahefte om de ulike yrkesgruppene som jobber i skolen

Fra fylkesmesterskapet i Sør-Trøndelag

03.05.16

Fra fylkesmesterskapet i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag har gjennomført fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Rikskonsertene blir Kulturtanken

02.05.16

Rikskonsertene blir Kulturtanken

Rikskonsertene har fått ansvaret for Den kulturelle skolesekken, og har skiftet navn til Kulturtanken. Les mer om hva Kulturtanken...

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing. Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

PARTNERSKAPET SKAL VÆRE ORGANISERT PÅ SENTRALT NIVÅ, MEN SKAL OGSÅ VIRKE LOKALT

Partene forplikter seg til å bidra aktivt:

• I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter

• Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser

• Til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere

• Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing

 

Hva gjør Fagforbundet? 

Et godt lærings - og oppvekstmiljø er avhengig av kompetente voksne, med tid til å se det enkelte barnet/ungdommen, og kunnskap om hva som skaper et godt miljø. 

Fagforbundet har utviklet Dialogkort mot mobbing. Dette er ment som utgangspunkt for diskusjoner på arbeidsplassene. Det er sendt ut nærmere 3000 kortstokker. 

Fagforbundets tillitsvalgte må arbeide for at det er tilstrekkelige ressurser i barnehage, skoler/sfo. 

Fagforeningene kan engasjere seg i Partnerskapet på lokalt plan. 

Fagforeningene kan arrangere kurs om relevante temaer. 

 

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfagets som en praktisk pedagogisk utdanning,og at de skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør for Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Yrkes-NM 2016 skal arrangeres i Bergen i uke 41 (Vestlandshallen)

Yrkes-NM + Yrkeslabyrinten

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

 
 

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.

Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend