Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon.

Hvert fylke har et eget seksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Yrkesfaglige utfordringer

Nyheter

Vis alle

03.05.16

Fra fylkesmesterskapet i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag har gjennomført fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget

02.05.16

Rikskonsertene blir Kulturtanken

Rikskonsertene har fått ansvaret for Den kulturelle skolesekken, og har skiftet navn til Kulturtanken. Les mer om hva Kulturtanken...

Krever at regjeringa innfører bemanningsnorm i barnehagene

28.04.16

Krever at regjeringa innfører bemanningsnorm i barnehagene

Fagforbundets Mette Henriksen Aas krever at regjeringa følger opp stortingsvedtaket om bemanningsnorm i barnehagene. – Det...

– Viktig å ikke mistenkeliggjøre menn i barnehager

21.04.16

– Viktig å ikke mistenkeliggjøre menn i barnehager

Det sier leder av Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas til P4-nyhetene. Hun håper ikke menn blir...

Pensjonsfloken midlertidig løst i kultursektoren

15.04.16

Pensjonsfloken midlertidig løst i kultursektoren

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært...

Kirketjenerskolen - et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere

04.04.16

Kirketjenerskolen - et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere

Nyhet OU-fondet i KA-området har nå utlysning stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Fagforbundet ser fram til bedre barnehager

11.03.16

Fagforbundet ser fram til bedre barnehager

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag fram stortingsmeldingen «Tid for lek og læring - bedre...

11.03.16

Tid for lek og læring

Regjeringen la i dag fram Stortingsmeldingen "Tid for lek og læring" - bedre innhold i barnehagen

07.03.16

8. mars - kvinnedagen

Seksjon kirke, kultur og oppvekst gratulerer alle kvinner med kvinnedagen

07.03.16

Nasjonale konferanser våren 2016

Seksjon kirke, kultur og oppvekst minner om følgende konferanser:

Partnerskap mot mobbing

Fagforbundet er en av partene i partnerskapet

AU-medlem Mette Henriksen Aas skriver under «Partnerskap mot mobbing» med statsminister Erna Solberg som vitne.

 

 

Alle barn og unge trenger venner.

 

Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert. Men det er ikke alltid lett å vite hva du som voksen konkret kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing.

Her finner du tips, råd og eksempler fra ulike situasjoner. Vi oppfordrer deg også til å dele dine egne erfaringer og tips som kan inspirere andre.

Gjør en forskjell nå!

Les mer her

 

 

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Barne- og ungdomsarbeideren

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfagets som en praktisk pedagogisk utdanning,og at de skal være en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/Aktivitetsskole.

Fagforbundet er arrangør for Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Yrkes-NM 2016 skal arrangeres i Bergen i uke 41 (Vestlandshallen)

Yrkes-NM + Yrkeslabyrinten

Fagforbundet vil arbeide for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole

 
 

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.

Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend