Fagforbundet.no

Medlemsportal
International Tilgjengelighet Presse Om Fagforbundet

Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

SKKO er en av Fagforbundets fire seksjoner. Vi jobber for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper. Nasjonalt ledes SKKO av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Hvert fylke har et eget seksjonsstyre og her er oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

 

Nyheter

Vis alle
Disse barnehagene kan bli rammet av streik

19.09.14

Disse barnehagene kan bli rammet av streik

Nærmere 100 barnehager tilknyttet PBL kan bli rammet av streik fra tirsdag morgen hvis det ikke oppnås enighet når...

Uenighet om pensjon kan gi barnehagestreik

15.09.14

Uenighet om pensjon kan gi barnehagestreik

I dag varslet Fagforbundet om plassfratredelse for nærmere 800 ansatte i barnehager tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund.

15.09.14

LOs kulturpris for 2014

LOs kulturpris er en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale...

09.09.14

Ny folkehelsemelding – invitasjon til innspill

På denne nettsiden kan du komme med innspill til den nye folkehelsemeldingen som er under utarbeiding.

Elevens læring i fremtidens skole

05.09.14

Elevens læring i fremtidens skole

Ny rapport om dette er nå levert til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Manifest mot mobbing - besøk i Hamna fritidsklubb

04.09.14

Manifest mot mobbing - besøk i Hamna fritidsklubb

I Aksjonsuka ble lederne i Manifestets parter oppfordret til å besøke et av stedene som barn og unge oppholder seg; for...

03.09.14

Historiske endringer i høyt tempo

Den fremdrift i reformarbeidet som statsråden tegner opp innebærer historiske endringer i høyt tempo.

03.09.14

Et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer...

27.08.14

Elevundersøkelsen 2013:

Én av fem elever opplever krenkelser

Lærerstreiken

22.08.14

Lærerstreiken

Som kjent er Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag i streik i KS området.

Kirke

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Yrkes-NM

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.Logg deg inn i medlemsportalen for å finne din tariffavtale

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend