Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Den beste starten

Mye skjer på barnehageområdet i 2013, med ny stortingsmelding, endring av barnehageloven og stortingsvalg til høsten.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Med ny stortingsmelding på trappene til våren, er årets budskap for barnehagedagen kvalitet og bemanning. En god barnehage trenger både et godt kvalifisert personale og nok personale. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener at barnehagen må sikres en bemanningsnorm og flere førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Flertallet av de ansatte må ha slik kompetanse. Vi mener at det bør fastsettes en norm for hvor stor en barnegruppe kan være, og alle barnehager bør ha egen styrer. For å kunne møte barnas behov for et lekent, lærende og utviklende miljø, trenger gode barnehager også en forutsigbar økonomi og et stabilt personale.

Dere velger aktivtiteter

Barnehagedagen 12.mars er derfor en ypperlig anledning til å sette kvalitet i barnehagen på dagsordenen. De fleste avgjørelser som vedrører barnehagen fattes lokalt. Det er derfor viktig at dere påvirker i egen kommune og i eget fylke. Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Det gjelder også om dere ønsker å delta. Men vi håper at så mange som mulig velger å markere dagen.

Noen har etterspurt et mer politisk budskap og engasjement for dagen. Det er og har alltid vært et tema/budskap og et slagord for dagen – men vi lar det være opp til den enkelte barnehage/kommune å velge aktivitet og vinkling for markeringen.

I år står kvalitet og bemanning i sentrum. Det kan være et fint utgangspunkt for blant annet å utfordre lokale politikere, barnehageeiere og/eller administrasjonen i barnehage/oppvekstsektoren. Inviter dem gjerne til barnehagen og synliggjør aktiviteter og innhold i barnehagehverdagen. Mange av dem har ofte liten kjennskap til barnehagens mangfold og den viktige jobben alle ansatte gjør. Hva med å invitere noen av dem til å være «vikar» i barnehagen? Alternativt kan barnehagen oppsøke disse gruppene med et barnehagebudskap. Mulighetene er mange, valget er deres.

NB! På barnehagedagens nettside kan dere bestille gratis materiell.