Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Tid for finansskatt

Dagens skatte- og avgiftspolitikk bidrar til å blåse opp finanssektoren, skriver Maria Walberg i Radikalt økonominettverk.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fastsettelse av skatter og avgifter er blant de viktigste beslutningene politikerne tar, og dette er avgjørende for statens inntekter og handlingsrommet i fordelingspolitikken. De siste årene har finansbransjen skilt seg ut med spesielt stor avstand mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske interesser. En overdimensjonert finanssektor der mange raskt kan tape mye penger, er en trussel mot realøkonomien og samfunnet som helhet. Det har finanskrisa med all tydelighet vist, skriver Maria Walberg.

Hun peker på at det fra politisk hold i Norge er tatt få initiativ for en skatte- og avgiftspolitikk som bidrar til at finanssektoren tar hensyn til samfunnet i sine bedrifts- og privatøkonomiske beslutninger. Det er flere gode forslag til skattlegging av finanssektoren, og behovet for å se nærmere på disse er stort.

Les saken her: http://www.okonominettverket.no/Artikkel/998.html