Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Positiv omtale av kommunerevisjonene i NHO-undersøkelse

NHO har gjennomført en undersøkelse blant et utvalg av sine medlemsbedrifter for å få deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Hensikten med undersøkelsen har vært å få kunnskap om den generelle tilfredsheten blant leverandørene til det offentlige om praktisering av regelverket. Medlemsbedriftene gir offentlige innkjøpere snittkarakteren 3,7 for deres praktisering av regelverket.

I rapporten om undersøkelsen er også kommunerevisjonens rolle omtalt. Vi har sakset følgende sitat fra rapporten:

"Kommunerevisjonene er kommet mer og mer på banen i den siste tiden, og det blir mindre og mindre rom for kommunene til å gå på tvers av regelverket. Dermed er det blitt bedre og mer forutsigbare forhold knyttet til gjennomføring av anbudskonkurranser, selv om mindre kommuner, som står utenfor et innkjøpssamarbeid, fremdeles henger noe etter i så måte."

Les mer om saken:

http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2010/november/positiv_omtale_av_kommunerevisjonene_i_nho_undersøkelse/1747