Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Sponsor Service-revisor dømt i Høyesterett

En revisor er i Høyesterett dømt til 90 dagers betinget fengsel for brudd på både revisor- og regnskapsloven i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet til Sponsor Service.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Vedkommende var statsautorisert revisor og senior manager i revisorteamet hos Ernst & Young, som utførte revisjonsoppdraget for Sponsor Service. I forbindelse med at det ble åpnet konkurs i Sponsor Service i 2003 ble revisoren tiltalt for grovt uaktsom overtredelse av revisorloven gjennom unnlatt eller mangelfull revisjon av selskapet. Han ble også tiltalt for grovt uaktsom medvirkning til vesentlig overtredelse av flere bestemmelser i regnskapsloven.

Grunnlaget for tiltalene var at han i forbindelse med fastsettelsen av selskapets årsregnskap hadde utstedt såkalt ren revisjonsberetning. Dette er en erklæring han ikke hadde grunnlag for å gi, ettersom revisjonen var mangelfull.

Både i tingretten og lagmannsretten ble han dømt for overtredelse av revisorloven, men frifunnet for medvirkning til overtredelse av regnskapsloven.

Høyesterett mener mimidlertid at mannen gjennom revisjonsarbeidet har brutt både regnskaps- og revisorloven. Under normale omstendigheter ville revisoren blitt dømt til ubetinget fengsel, men siden saken er blitt svært gammel og mannen har mistet sin revisorbevilling, ble straffen satt til betinget fengsel i 90 dager samt en bot på 30.000 kroner, melder NTB.