Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Bystyret i Trondheim opplever kommunerevisjonen som uavhengig

Bystyret i Trondheim er av den klare oppfatning at revisjonens uavhengighet fullt ut ivaretas slik man i dag har organisert kommunens revisjon.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Dette framkommer av en uttalelse som bystyret nylig har oversendt til Kommunal- og regionaldepartementet og Statsministerens kontor. Les hele uttalelsen her: http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2010/Uttalelse_fra_bystyret_-uavhengig_revisjon_101021.pdf