Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Uavhengig revisjon

Når det gjelder privat revisjons "frierier" til kommunene i senere tid er det verdt å merke seg at ett av deres hovedargumenter mot kommunal revisjon er dens manglende uavhengighet. Her er ikke alle aktører i markedet enig, forståelig nok.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

En god argumentasjon som motsatt beskriver hvordan privat revisjon kan fremstå mindre uavhengig enn kommunalt ansatt revisor er nettopp egnet til å forkaste privat revisjons påstander. Torstein Dahle, Rødt, beskriver videre hvordan Bergen kommune, som gjenstand for etterforskning der opprulling av mulige korrupte forhold pågår, velger å angripe og kaste sin revisor med begrunnelse i manglende uavhengighet. Her kan det virke som om kommunal revisjon har gjort en bedre jobb enn forventet?

http://annakathrine.origo.no/-/bulletin/show/601409_vil-byraadet-skjule-korrupsjon