Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Bevaring og kassasjon for kommunal sektor

Riksarkivet har i disse dager sendt ut en invitasjon til prosjektdeltakelse for revisjon av regelverk for bevarig og kassasjon.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

 Arbeidet skal starte opp medio november og med mål om ferdigstillelse av reglene i løpet av 2011. En høring er planlagt å komme innen utgangen av  første kvartal 2011.

IKA Østfold er veldig glade for at dette arbeidet er startet opp og at Riksarkivaren har tatt Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon alvorlig der de påpeker at kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommer har vært utdatert i flere år. Vi håper at vi får ett nytt regelverk som er lett å håndheve.