Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Vår elektroniske hverdag

Det blir stadig flere, både privatpersoner og bedrifter, som arkiverer ved hjelp av elektroniske system og i digitale former.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Elektroniske medier har erstattet papiret på arkivenes kjerneområder, som sakarkiver, protokoller og registre. Elektronisk lagring benyttes dessuten på alle typer informasjon i form av tekst, lyd, bilder og film.

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Privatarkiver/Elektroniske-privatarkiver