Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kontoransatte

Fagforbundet er forbundet for deg som er sekretær, konsulent, saksbehandler eller jobber med andre administrative oppgaver.

Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge. Medlemmene er fordelt på en rekke ulike yrker, og Seksjon kontor og administrasjon ivaretar medlemmer innenfor administrative og økonomiske fag.

Fagforbundet påvirker fagområdene for eksempel gjennom høringer, og det er etablert flere faggrupper som er rådgivende for Fagforbundet i faglige spørsmål. Faggruppene arbeider spesielt med å videreutvikle det faglige tilbudet til de ulike yrkesgruppene, og hvert år arrangeres det et stort antall konferanser.

Aktuelt

Vis alle
Meld deg på konferansen

Meld deg på konferansen "Digitalt utenforskap" den 18. og 19. april!

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse med fokus på digitalt utenforskap. Hva er digitalt...

Invitasjon til konferanse

Invitasjon til konferanse "Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser" den 05. september i Trondheim!

Arbeidsglede er relatert til lavt sykefravær, bedre arbeidsmiljø og bedre resultater for både organisasjonen og...

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en...

IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget blir diskutert i Faglig råd

IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget blir diskutert i Faglig råd

Onsdag 14. juni ble det holdt møte i Faglig råd for service og samferdsel, hvor seksjonens fag ble ivrig diskutert.

Aktuelt fra faggruppa

Faggruppa har den siste tiden jobbet med innspill til høringsuttalelse vedrørende forslag om nedleggelse av kontorfaget....

Min arbeidsplass

Denne gang har vi intervjuet Birgit L. Kristiansen, som er konsulent ved omsorgstjenesten i Hvaler kommune.

Tenk før du klikker på en link

Faller du for fristelsen og klikker på alle tilbud du får tilsendt på mail eller i sosiale medier? I mange tilfeller...

Sekretær ble superbruker

Sekretær ble superbruker

De kan detaljene i systemene og avlaster rådgiverne for administrative oppgaver. Med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget...

Høring om kontor- og administrasjonsfaget kommer 2. mai. Høringsfristen er 1. september.

2. mai sender Kunnskapdepartementet sitt forslag til endring i tilbudsstrukturen for yrkesfagene i videregående skole.

Fagdag for kontoransatte i skolen 16. mars

16. mars 2017 ser vi nærmere på aktuelt lovverk, spørsmål og problemstillinger som skolesekretærer og...

Min arbeidsplass

Elin Guttormsen, jobber for internservice i Aust-Agder fylkeskommune.

Fagforbundet vil beholde kontor- og administrasjonsfaget

Fagforbundet vil beholde kontor- og administrasjonsfaget

Leder i seksjonsstyret Britt Silseth skriver om den foreslåtte nedleggelsen av kontor-og administrasjonsfaget i Klassekampen 5....

Arbeidslivet trenger kontorfaglig kompetanse

Arbeidslivet trenger kontorfaglig kompetanse

Utdanningsdirektoratet la nylig fram en rapport om yrkesfagene. Nedlegging av 32 yrkesfag, deriblant kontorfaget, og oppretting av nye...

Stor interesse for fagdag 24. mai 2016

Tema: Løsningsfokusert kommunikasjon, Positiv psykologi, Veiledning og refleksjon,Veiledningslike samtaler, Kompetansebygging og...

AOF teorikurs mot fagbrev i Kontor og administrasjonsfaget

AOF Oslo tilbyr nytt kurs med oppstart 12.mai Har du lang kontorfaglig erfaring fra offentlige virksomheter, biblioteker, service- og...

Nye medlemmer i faggruppe for kontoransatte

Seksjon kontor og administrasjonsstyret har oppnevnt medlemmer til faggruppe for kontoransatte. Oppnevnelsen er gjeldene frem til 2018.

Min arbeidsplass

Min arbeidsplass

Denne gangen er det Hæge Cathrine Lundsbakken, konsulent ved Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, som gir oss...

STYRK

Forum for kontorfaglige ledere i sykehus – STYRK avholder regionkonferanser for ledere, sekretærer og postsekretærer....

 Nytt studium -  Skoleadministrasjonssekretær.

Nytt studium - Skoleadministrasjonssekretær.

Nettbasert fagskoletilbud. eCademy og Fagforbundet gir til sammen kr 6000 i rabatt til de 15 første medlemmene som melder seg...

Konferanse: Menneskelige ressurser - ledelse og økonomi 12.-13. oktober 2015

Konferanse: Menneskelige ressurser - ledelse og økonomi 12.-13. oktober 2015

Fagforbundet arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus en personal-og økonomikonferanse med tittelen...

Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk 4. juni

Skrivekurs - for deg som er opptatt av klart språk 4. juni

Få fram budskapet. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling.

Personal og HR-samling 28. mai

Siste mulighet for å bli med på personal og HR-seminar den 28. mai! Vi har noen få plasser igjen. Bli med på...

Min arbeidsplass

Min arbeidsplass

Ole Jacob Thinn, Prosjektkoordinator, digitale tjenester, Molde kommune

Fagforbundets medlemsportal

Har du registrert deg i Fagforbundets medlemsportal? Her finner du blant annet opplysninger om tariffavtalen din, rettighetene og...

HMS

HMS

Arbeidsglede,aktivitet, mobbing og stress.

Min arbeidsplass

Min arbeidsplass

Ingeborg Bjørneset-Myklebust, sekretær i PPT Midtre-Namdal beskriver sin arbeidshverdag.

Ny faggruppe for helsesekretærer

Seksjon helse og sosial og kontor og administrasjon danner en felles faggruppe for helsesekretærer. Rådgiver Tonje...

Nye regler for deling av nordmenns helseopplysninger

Nye regler for deling av nordmenns helseopplysninger

Ved årsskiftet fikk vi nytt lovverk for deling av pasientopplysninger gjennom helseregistre og pasientjournaler.

KS sitt pilotprosjekt - klart språk i kommunene:

KS sitt pilotprosjekt - klart språk i kommunene:

Klart språk er vinn vinn sier Ingrid Trømborg, kommunikasjons- og servicesjef, Fredrikstad kommune,

HMS - 7 av 18 ansatte går på jobben

HMS - 7 av 18 ansatte går på jobben

Hos Schibsted Norge Annonseproduksjon er det et høyt gående arbeidstempo. Nå går sju av de 18 ansatte på...

Etterutdanning for helsesekretærer

Etterutdanning for helsesekretærer

Siv Kristin Korsvik, faggruppemedlem og helsesekretær har tatt videreutdanning gjennom nettskolen eCademy. "Jeg er veldig...

Fagdag 16.oktober

Fagdag 16.oktober

Nå kan du melde deg på til "Forvaltningsloven og Offentleglova på en dag" med advokat Kurt O. Bjørnnes....

Digitalisering for alle? Difi rapport 2014:3

Digitalisering for alle? Difi rapport 2014:3

Alle private og offentlege verksemder må frå 1. juli 2014 legge til rette for at nettsidene og automatane deira er...

Nettbasert fagskoletilbud innen Helseadministrasjon

Nettbasert fagskoletilbud innen Helseadministrasjon

Hordaland, Rogaland, Østfold, Vestfold, Nordland og Akershus fylkeskommune har bevilget midler til flere gratisplasser for...

Fagdager 2014

16.oktober : Forvaltningsloven og Offentleglova på en dag v/advokat Kurt Bjørnnes 20.november: Fagdag for kontoransatte i...

Ny leder og nye medlemmer i faggruppa

Ny leder og nye medlemmer i faggruppa

Gruppa består nå av: Janne Karlsen(bilde)leder, Siv Kristin Korsvik, Lena Slåen, Wivi-Ann Digernes nye medlemmer,...

Min arbeidsplass

Min arbeidsplass

Denne gang er det Marit Ingstad fra Stjørdal kommune som sporty har stillt opp til intervju.

Akershus og Rogaland - gratis nettbasert fagskoletilbud innen helseadministrasjon

Akershus og Rogaland - gratis nettbasert fagskoletilbud innen helseadministrasjon

Akershus og Rogaland fylkeskommune har bevilget midler til noen gratisplasser for videreutdanning ved eCademys fagskole innen...

Helse Miljø Sikkerhet

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte - Vi presterer bedre på jobben med trening - Lurt å...

Kaffekurs

Kaffekurs

Seksjonen utarbeider ulike temakurs. Det er nå lagt ut tre kurs, behandling av e-post, passord og ergonomi. Flere tema er under...

Helsesekretæren

Arbeidsoppgavene til helsesekretæren er i endring. Se hva våre naboland er opptatt av for denne yrkesgruppen.

Min arbeidsplass

Min arbeidsplass

Marianne Andresen har ansvar for regnskap, lønn og fagsystem i Sørum kommune. Hun ble intervjuet av Anne Lise Hareide...

Fjern rollekonflikter og få bedre helse og arbeidsmiljø

Rollekonflikter i arbeidet øker risikoen for nakkesmerter og hodepine. De som opplever rollekonflikter har oftere tanker om...

Kommunikasjon mellom offentlige virksomheter

Kommunikasjon mellom offentlige virksomheter

Digital kommunikasjon som hovedregel, er prinsippet som ligger til grunn for digitaliseringen av offentlig sektor. Likevel kommuniserer...

Fødselsnummer og bruk av dette

Fødselsnummer og bruk av dette

Fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som alle mennesker som blir født eller som bosetter seg i Norge blir...

 Ny dato for Fagdag - servicetorg/1.linje

Ny dato for Fagdag - servicetorg/1.linje

Fagdagen er flyttet til 28.november. Informasjon og program kommer.

Publisering av bilder på Internett

Publisering av bilder på Internett

Når du skal publisere bilder på Internett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og...

Helseadministrasjonssekretær eller Helsekoodinator.

Nettbasert fagskoleutdanning

Nye medlemmer i Faggruppe sekretær/kontoransatte

Det er oppnevnt to nye medlemmer, Anne Lise Hareide Østby fra Sørum kommune og Camilla Konstance Hagene,...

Helsesekretærens seksjonstilhørighet

Forbundsstyrets arbeidsutvalg vedtok 5. februar 2013 at Helsesekretærer med autorisasjon etter Helsepersonelloven og arbeider...

Fulltegnet! Ved påmelding blir du nå satt på venteliste.

Fulltegnet! Ved påmelding blir du nå satt på venteliste.

Fagdag for kontoransatte i skolen. Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon, inviterer til Fagdag for kontoransatte i skolen 25....

Temahefter

Temahefter

Fagbladet har utgitt flere temahefter som er vel verdt å lese mer enn en gang. 7 av heftene dreier seg om fag og yrkesartikler for...

Nye medlemmer til Faggruppe sekretærer/kontoransatte

Nye medlemmer til Faggruppe sekretærer/kontoransatte

Faggruppen ønsker å styrke sin samlede kompetanse og søker etter 2 nye medlemmer, fortrinnsvis fra servicetorg og...

Min arbeidsplass

Her viser vi fram mangfoldet innenfor kontorsektoren. Jacob Thinn er prosjektkoordinator for digitale tjenester i Molde kommune. Les hvordan han beskriver sitt arbeid.

Les mer

Se flere yrkesportretter

Kontoransatt i skole

Jobber du som kontoransatt i skole?

Les mer

 

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Kurs og konferanser

Seksjonen holder årlige fagkonferanser innenfor e-forvaltning, arkiv, økonomi, personal, IKT og for ansatte innenfor administrasjon. I tillegg tilbyr vi kaffekurs, fagdager og faglunsjer. Du finner en oppdatert oversikt over tilbudene i seksjonens kalender.

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.