Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Tannhelse

Fagforbundet arbeider for at tannhelsesekretærer, tannpleiere, tannteknikere og tannleger skal ha skikkelige og trygge arbeidsvilkår. Vi er ikke noe profesjonsforbund men et forbund for profesjoner. Samtidig som vi arbeider for den enkelte yrkesgruppe så arbeider vi for en best mulig tannhelsetjenste.

 
Tannhelsetjenesten som helsetjeneste er i en særstilling i Norge. Mens andre helsetjenester er universelle og finansieres over offentlige budsjetter eller gjennom full eller delvis refundering fra folketrygden, gjelder ikke dette for tannhelsetjensten.

 

Det bidrar til at det for mange er den enkeltes økonomiske situasjon som innvirker på mulighetene til å ivareta egen tannhelse.
Vi kan på ingen måte akseptere at ikke alle skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp. Fagforbundet arbeider derfor for gratis tannhelsetjenester. 

Kvikksølvsaken

Fagforbundet mener at helse, miljø og sikkerhet skal settes i høysete. I forbindelse med den såkalte "kvikksølvsaken" har Fagforbundet vært en aktiv part både i forhold til medlemmer som er eksponert, og for å få satt saken på dagsorden.

Les mer.

Tannpleier

Tannpleieren arbeider i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Målgruppen er både enkeltpasienter og befolkningsgrupper. Hovedoppgaven er forebyggende arbeid.

 

Les mer om utdanning og autorisasjon her.

Aktuelt

Vis alle
14 års kamp er over

14 års kamp er over

Fagforbundet har vore heilt uvurderlege. Dei har vore på mi side heile tida. Eg skuldar både dei og NRK ein stor takk, seier...

Bidrar til å utvikle nye kompetansemål for VG3

Bidrar til å utvikle nye kompetansemål for VG3

Arbeidsplassene våre er i stadig utvikling. Kravene og behovene endrer seg i takt med samfunnet forøvrig og det er jevnlig...

Takk for at dere tar vare på tannhelsen vår!

Takk for at dere tar vare på tannhelsen vår!

20. mars er verdens tannhelsedag. Fagforbundet sender en hilsen til våre medlemmer som er tannleger, tannpleiere,...

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Fagforbundet har forhandlet fram lønnsregulering for annet avtaleår vedrørende Mønsteravtale for...

– Rasering av tannhelsesektoren

– Rasering av tannhelsesektoren

Regjeringen vil overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen. Forslaget mangler helsefaglig grunnlag, og vil svekke...

Frykter barn kan miste retten til gratis tannbehandling (NRK)

Frykter barn kan miste retten til gratis tannbehandling (NRK)

Barn har rett på gratis tannlegebehandling, men det ønsker departementet å endre når tannhelsetjenesten skal...

Kvikksølvoffer vant til slutt

Kvikksølvoffer vant til slutt

Etter ni års kamp ble en tannhelsesekretær trodd på at sykdommene og plagene hennes er en yrkessykdom, skriver Fagbladet.

6 timers arbeidsdag (Nettavisen)

6 timers arbeidsdag (Nettavisen)

I ett år jobbet svenskene 6 timers arbeidsdag. Dette ble resultatet: Færre sykemeldinger, gladere personal og mer...

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten...

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

Tannhelsesekretærer med mønsteravtalen har nå samme lønnsnivå som samme yrkesgruppe i offentlig...

Nå kommer en eldrebølge full av amalgam (forskning.no)

Nå kommer en eldrebølge full av amalgam (forskning.no)

Vi beholder stadig flere tenner inn i alderdommen. Det er bra for munnhelsa, men dyrt for statskassa.

Nav «glemte» Linda – nå får hun støtte (smp.no)

Linda har ikke kunnet spise skikkelig siden 2012. Nav beklager at de ikke vurderte søknaden hennes om hjelp på over ett...

Tariff

Her finner du tariffavtalene og hovedavtalene for alle avtaleområdene hvor Fagforbundet er part.

Les mer her.

tannlege

Tannhelse hos eldre

 

Se videointervju med Kirsten Solemdal, og hør hva hun sier om viktigheten av god tannhelse hos eldre.

Se video

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.