Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Klinisk Fagstige - Seksjon helse og sosial

Velkommen til Fagforbundets Fagstige. Dette er en ordning du kan bruke til å dokumentere din praktiske og teoretiske kunnskap.

Alle medlemmer av Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, er velkomne til å søke. Du finner informasjon og søknadsskjema nedenfor. Vi har søknadsfrist to ganger i året, og datoene er 1. april og 1. oktober. Du kan vente svar på søknaden din omtrent fire uker etter fristen.

Kursarrangører finner informasjon om forhåndsgodkjenning av kurs nederst på siden.

Lykke til med din søknad!

Til topps i klinisk fagstige

 

 

Hun fikk delvis støtte av arbeidsgiveren i et langt og krevende etterutdanningsløp, men savner økonomisk uttelling i form av høyere lønn. (Fagbladet)

Les mer

For assistenter

For fagarbeidere

 

Klinisk fagstige for deg med fagutdanning

Fagstige for fagarbeidere

For høyskolegrupper

Illustrasjonsfoto
 

Klinisk fagstige for deg med høyskole- eller universitetsutdanning

Fagstige for høyskole- og/eller universitetsutdannede

For kursarrangører: Forhåndsgodkjenning av kurs

Kurs - opplæring
 
 

Retningslinjer og skjema for søknad om forhåndsgodkjenning av kurs, kompetansehevingsprogram og undervisning for deg som er arrangør. 

Forhåndsgodkjenning av kurs