Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Prehospitale tjenester Høringer arkiv

Høring retningslinjer PLIVO (Pågående Livstruende Vold)

Fagforbundets er positive til at det nå er utviklet retningslinjer for bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold.