Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Aktuelle lenker for ambulansepersonell

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Arbeidsgiverorganisasjoner for ambulansepersonell: 

En oversikt over relevante lover og forskrifter:

En oversikt over lover som er relevante for ambulansepersonell:

 

Det finnes fire regionale helseforetak;

 

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (kortform Autorisasjonskontoret, forkortelse SAFH) har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell, og turnustjeneste for leger. Gå til Autorisasjonskontoret

 

Utrykningspersonellets Fellesutvalg

Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge (UF-Norge), har som formål å fremme samarbeid mellom politi og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge. Gå til Utrykningspersonellets Fellesutvalg