Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon helse og sosial

Yrkesseksjon helse og sosial er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening  er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

  • Ambulanseforum på vei til deg

    Fagforbundet har inngått ny abonnementsavtale med Ambulanseforum. Alle som er registrerte som ambulansepersonell og lærlinger (som betaler forsikring) får Ambulanseforum i posten sammen med Fagbladet.

Nyheter

Vis alle
Fødeavdelinger er ikke samlebånd

Fødeavdelinger er ikke samlebånd

Ordføreres bekymring om barselomsorgen må tas på alvor, skriver Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i...

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer...

Ny merkedag for barsel- og barnepleiere

Ny merkedag for barsel- og barnepleiere

Fagforbundet har opprettet en egen merkedag for barsel- og barnepleiere. Datoen er 10. oktober.

Aktivitørfaget til helse og oppvekst

Kunnskapsdepartementet har bestemt at aktivitørfaget skal flyttast til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag.

Konferanser i gang på Storefjell

Konferanser i gang på Storefjell

Over 200 deltakere er samlet på Storefjell på to av Fagforbundets årlige konferanser; Nasjonal konferanse for...

Ikkje tidlegare fordjuping for helsesekretærar, tannhelsesekretærar og apotekteknikarar

Mange er fornøgde med den nye tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, men for faga som rekrutterer frå Vg2...

Konferanse 18-19.april på Fagforbundets hovedkontor!

Konferanse 18-19.april på Fagforbundets hovedkontor!

DIGITALT UTENFORSKAP – HVORDAN OPPLEVES DET OG HVILKE KONSEKVENSER HAR DETTE FOR DEG SOM ANSATT?

– Ansatte må ha rett til med­bestemmelse

– Ansatte må ha rett til med­bestemmelse

Medbestemmelse er nøkkelen til å løse utfordringen med deltidskultur i helsesektoren, skriver en samlet...

Unge framsnakker yrkesfagene

Unge framsnakker yrkesfagene

Yrkesfagåret 2018 er sparket i gang i Trondheim. En fullsatt sal av ivrige unge er overbevist om at yrkesfag er veien til et godt...

Atter en gang fraskriver helseminister Høie seg ansvar.

Atter en gang fraskriver helseminister Høie seg ansvar.

IKT-skandalen i Helse Sør-Øst avdekker også en helseminister som ikke tar ansvar.

Etterlyser helsefagarbeidere og sykepleiere

Etterlyser helsefagarbeidere og sykepleiere

Det mangler helsefagarbeidere og sykepleiere på kort og lang sikt, ifølge fersk rapport.

Innleide må ansettes (Dagbladet)

Innleide må ansettes (Dagbladet)

En ny dom styrker rettighetene til folk som jobber i den private omsorgsbransjen. Blir dommen stående, kan det bety at tusenvis av...

Seksjonsstyret i SHS 2017 - 2021

Seksjonsstyret valgt på Fagforbundets landsmøte 2017.

Oversikt over navn og adresser. 

Faggrupper

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

For meir informasjon og søknadsprosess.

 

UTDANNING, KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Seksjon helse og sosials side om utdanning.Her finner du det meste om helse- og sosialfaglige utdanninger. Nyheter, hjelp til utdanning, om høgskoler, om videregående skoler, fagskoleutdanning med mer. I tillegg en rekke nyttige lenker.

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering. Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp ble revidert i 2015.

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Fag i fokus (e-læring)


Fag i fokus
er korte e-læringskurs, som kan gjennomføres på mellom 30 og 60 minutter. Kursene kan brukes av av medlemmer og tillitsvalgte, og er gratis. 
Vi har kurs for personlige assistenter (BPA), samt kurs om etisk refleksjon, håndhygiene, taushetsplikten, bemanningsnormer i barnevernet og konflikthåndtering.

Se e-læringskursene

Videoer fra yrkes-konkurranser

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.