Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial (SHS) er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening  er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Nyheter

Vis alle
Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt tilgang til helseinformasjon og trolig eposter og hjemmeområder til ansatte...

Samspillkonferansen 2017

Samspillkonferansen 2017

Fagforbundet Seksjon helse og sosial, arrangerer for ellevte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres på...

Samling for tolker

Samling for tolker

Både tegnspråktolker og taletolker var til stede da Fagforbundet avholdt samling for yrkesgruppen lørdag 13. mai.

Kritisk til ny helsetopp

Kritisk til ny helsetopp

Fagforbundet er kritisk til at Thomas Bagley får ny toppjobb i helsevesenet etter å ha gitt mangelfull informasjon om...

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

Fagforbundet på helsekonferansen

Fagforbundet på helsekonferansen

Fagforbundet var tilstede på den årlige Helsekonferansen 11.-12. mai – sammen med 750 andre deltakere.

Etterlengtet løft for fagskolene!

Etterlengtet løft for fagskolene!

Nå har Stortinget bestemt at fagskolen skal løftes.

Oppland imponerte i Skole-NM

Oppland imponerte i Skole-NM

Hjemmefavorittene, Opplands vordende helsefagarbeidere, vant salen fra første stund da de inntok scenen på Lillehammer.

De frivillige løfter Vestby sykehjem

De frivillige løfter Vestby sykehjem

Vestby sykehjem har et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige hjelpere. Det har tryllet fram smil og livsglede hos beboerne.

Verdig eldreomsorg på dagsorden i Bergen

Verdig eldreomsorg på dagsorden i Bergen

Frivillig innsats i eldreomsorgen er tema på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017. To dager er satt av til gode foredrag...

Narvik mister akuttkirurgien (Dagens Medisin)

Narvik mister akuttkirurgien (Dagens Medisin)

Styret i Helse Nord har vedtatt at Lofoten sykehus beholder akuttkirurgien, mens Narvik mister beredskapen.

NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Standardkontrakten regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandører av helse- og omsorgstjenester.

Seksjonsstyret i SHS 2013 - 2017

Seksjonsstyret valgt på Fagforbundets 3. ordinære landskonferansen for Seksjon helse og sosial 24. - 26.september 2013.

Oversikt over navn og adresser. 

 

Faggrupper

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

For meir informasjon og søknadsprosess.

 

UTDANNING, KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Seksjon helse og sosials side om utdanning.Her finner du det meste om helse- og sosialfaglige utdanninger. Nyheter, hjelp til utdanning, om høgskoler, om videregående skoler, fagskoleutdanning med mer. I tillegg en rekke nyttige lenker.

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering. Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp ble revidert i 2015.

Håndbøker 2017

Vi har håndbøker for 2017 for helsefagarbeidere, ansatte i hjemmetjenestene, sykepleiere (begrenset opplag), aktivitører, vernepleiere, ernæringsfagarbeidere, helsesekretærer og deg som arbeider i barnevernet.
 

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Fag i fokus (e-læring)


Fag i fokus
er korte e-læringskurs, som kan gjennomføres på mellom 30 og 60 minutter. Kursene kan brukes av av medlemmer eller tillitsvalgte, og er gratis. 
Vi har kurs for personlige assistenter (BPA) og kurs om etisk refleksjon. Flere kurs kommer utover våren.

Se e-læringskursene

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.