Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Sektorpolitisk område

Alle yrkesgrupper jobber i en bransje eller i en sektor. Fagforbundets sektorpolitiske enhet bistår de politiske organene i deres arbeid innen følgende områder:

Utdanningsområdet - grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring), livslang læring, etter- og videreutdanning, fagskoleutdanning, høyere utdanning.

Samhandlingsreformen og folkehelse, helse- og omsorgssektoren - medbestemmelse og involvering, aktuelle fagpolitiske temaer, lover og forskrifter, kvalitet i tjenestene, avhjemling m.m.

Transportsektor - om kollektivtransporten, oppdateringer av transportplaner, jernbane og sjøtransport, organisering av havnevirksomheten, internasjonalt faglig samarbeid,

Vannforsyning og avløpshåndtering - privatisering/anbud, offentlig eie/infrastruktur, rehabilitering og vedlikehold, lov- og regelverk i sektoren

Konkurranseutsetting og privatisering. 

 

Aktuelt

Vis alle

Utdanningsområdet

Grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring), livslang læring, etter- og videreutdanning, fagskoleutdanning, høyere utdanning.

Les mer

Samhandlingsreformen

Medbestemmelse og involvering, aktuelle fagpolitiske temaer, lover og forskrifter, kvalitet i tjenestene, avhjemling m.m.

Les mer

Transportsektoren

Organisering og finansiering av kollektivtransporten, oppdateringer av transportplaner særlig satsing på kollektivtransport, jernbane og sjøtransport, organisering av havnevirksomheten, internasjonalt faglig samarbeid.

Vannforsyning og avløpshåndtering

Privatisering/anbud, offentlig eie/infrastruktur, rehabilitering og vedlikehold, lov- og regelverk i sektoren.

Nyttige lenker