Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Sektorpolitisk område

Alle yrkesgrupper jobber i en bransje eller i en sektor. Fagforbundets sektorpolitiske enhet bistår de politiske organene i deres arbeid innen følgende områder:

Utdanningsområdet - grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring), livslang læring, etter- og videreutdanning, fagskoleutdanning, høyere utdanning.

Samhandlingsreformen og folkehelse, helse- og omsorgssektoren - medbestemmelse og involvering, aktuelle fagpolitiske temaer, lover og forskrifter, kvalitet i tjenestene, avhjemling m.m.

Transportsektor - om kollektivtransporten, oppdateringer av transportplaner, jernbane og sjøtransport, organisering av havnevirksomheten, internasjonalt faglig samarbeid,

Vannforsyning og avløpshåndtering - privatisering/anbud, offentlig eie/infrastruktur, rehabilitering og vedlikehold, lov- og regelverk i sektoren

Konkurranseutsetting og privatisering. 

 

Aktuelt

Vis alle
Ny kunnskap om samhandlingsreformen

02.01.17

Ny kunnskap om samhandlingsreformen

Mye er oppnådd, men fortsatt er det et stykke igjen.

20.12.16

Ung.no tar over for Klara Klok

-Ung.no er Norges største nettsted for ungdom, og en viktig kilde til kunnskap.

02.12.16

Mer kjøtt, mindre sukker

Statusrapport og presentasjon av kostholdet i Norge i året som gikk.

24.11.16

God utvikling i behandling av barnediabetes og hjerneslag

​Dette er noen av funnene blant nye nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres 24. november.

11.05.16

Fortsatt for få læreplasser.

Riksrevisjonen har undersøkt situasjonen for kommende lærlinger. Resultatet er nedslående, 9100 fikk ikke...

Verdens aktivitetsdag 10.mai

10.05.16

Verdens aktivitetsdag 10.mai

Effekten av fysisk aktivitet er formidabel.

29.04.16

Få flere kvalifisert til å søke læreplass.

Dette handler om tilskudd til fylkeskommunene. Søknadsfrist for fylkeskommunene er 9. mai.

25.04.16

Ny utredning om karriereveiledning

Utredningen handler om arbeids- og utdanningsvalg den enkelte må ta gjennom livet.

Velferdsteknologi gir bedre hverdagshelse

13.04.16

Velferdsteknologi gir bedre hverdagshelse

En fersk rapport viser at velferdsteknologi og avstandsbehandling gir fornøyde brukere, færre hjemmebesøk og...

15.03.16

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Partene i arbeidslivet undertegnet mandag 14. mars ei ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

07.03.16

Flere språk - bedre resultat.

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk...

Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet

03.03.16

Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet

I arbeidet med å anbefale en ny tilbudsstruktur samarbeider Utdanningsdirektoratet med partene i arbeidslivet.

Utdanningsområdet

Grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring), livslang læring, etter- og videreutdanning, fagskoleutdanning, høyere utdanning.

Les mer

Samhandlingsreformen

Medbestemmelse og involvering, aktuelle fagpolitiske temaer, lover og forskrifter, kvalitet i tjenestene, avhjemling m.m.

Les mer

Transportsektoren

Organisering og finansiering av kollektivtransporten, oppdateringer av transportplaner særlig satsing på kollektivtransport, jernbane og sjøtransport, organisering av havnevirksomheten, internasjonalt faglig samarbeid.

Vannforsyning og avløpshåndtering

Privatisering/anbud, offentlig eie/infrastruktur, rehabilitering og vedlikehold, lov- og regelverk i sektoren.

Nyttige lenker