Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kommuners handlingsrom gjennom egenregi

Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen (UiO) har i rapporten ”Kommuner og egenregi” forklart det juridiske handlingsrommet for kommuner til å drive tjenester i utvidet egenregi.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

EU-retten og EØS-avtalen setter visse grenser for kommunenes muligheter til å drive tjenester selv. Handlingsrommet er begrenset av, når kommunene juridisk må sette ut tjenester på anbud. Men hvilke grenser eksisterer, og hva er forutsetningene for grensene? Dette er spørsmål som Fagforbundet er opptatt av.

I rapporten fra førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen (UiO) klargjøres det hva som er kommuners handlingsrom i forhold til egenregi innenfor EU-retten og EØS-avtalens rammer. Samtidig som rapporten tar for seg reglene for kommuners kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner. Rapporten viser at kommuner har store muligheter til å utføre tjenester selv. Rapporten ble presentert på Fagforbundets konferanse på Gardermoen 5.mai, og i Fagforbundets lokaler 18.august.

Les hele rapporten