Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Samfunns­økono­misk enhet

Samfunnsøkonomisk enhet utarbeider rapporter og argumenter for å ivareta Fagforbundets medlemmer og samfunnets interesse med utgangspunkt i ulikhet og fordeling av verdiene som skapes.  

Vi dekker områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi  og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt, både med hensyn økonomiske analyser, regelverk og styring og kontroll.

Aktuelt

Vis alle
Regjeringen undergraver kommuners egenregi

Regjeringen undergraver kommuners egenregi

Hvordan påvirker utviklingen av regnskapsregler ulikhet?

Hvordan påvirker utviklingen av regnskapsregler ulikhet?

Et seminar om ulikhet og regnskap tok for seg hvilken betydning nye regnskapsregler i offentlig sektor har for velferdsstaten og for...

Politisk salong: Ulikhet og regnskap – har det noe med hverandre å gjøre?

Politisk salong: Ulikhet og regnskap – har det noe med hverandre å gjøre?

Hensikten med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av regnskapsregler påvirker ulikhet? Hvilke sammenhenger finner vi...

Fagforbundet på KS sin toppledersamling

Fagforbundet på KS sin toppledersamling

Fagforbundet hadde stand på KS sin toppledersamling av landets ordførere og rådmenn i mars. Mange var innom oss og...

Gode grunner til ikke å konkurranseutsette velferdstjenester

Gode grunner til ikke å konkurranseutsette velferdstjenester

Hvorfor er det ikke mulig å effektivisere velferdsoppgaver på samme måten som vareproduksjon? Svaret er enkelt -...

Ansatt eller på oppdrag?

Ansatt eller på oppdrag?

Flere ser ut til å fristes av tanken om å være selvstendig næringsdrivende. Under finner du et faktaark som...

ESA-regler kan pushe kommunene til å privatisere

ESA-regler kan pushe kommunene til å privatisere

Dersom kommunene blir tvunget til å skille ut alle oppgaver i egne selskaper der en privat aktør tilbyr samme tjeneste,...

Egenregi eller konkurranseutsetting?

Egenregi eller konkurranseutsetting?

I den nyeste utgaven av tidsskriftet Samfunn og Økonomi (2017/2) blir flere viktige element ved egenregi diskutert. Les siste...

Foredrag og politikerpanel om skjulte formuer og ulikhet

Foredrag og politikerpanel om skjulte formuer og ulikhet

Fagforbundet var medarrangører til et seminar om skjulte formuer og ulikhet på Sentralen, onsdag 25.oktober.

De nye koloni­maktene er store selskaper

De nye koloni­maktene er store selskaper

Den største trusselen mot samfunnet er ikke vanlige forbrytere. Det er de multinasjonale selskapene, skriver Mette Nord og...

Ingen stat, ingen iPhone

Ingen stat, ingen iPhone

Staten er ingen sinke. Ingen stat, ingen iPhone. Ingen offentlige subsidier, ingen Google.

Offentlig-privat samarbeid  er fremdeles dyrt og dumt

Offentlig-privat samarbeid er fremdeles dyrt og dumt

Den oppdaterte rapporten "Offentlig-privat samarbeid – dyrt og dumt" av Hallvard Bakke viser at det er grunn til å...

Rapporter

Eksterne rapporter:

 

Høringer

Svar på høring om ny økonomiforskrift til friskoleloven (15.05.18)

Svar på høring om ny kommunelov (23.04.18), samt tilleggsinnspill (26.04.18)

Svar på høring om momskompensasjon for oppføring og drift av eldreboliger (19.01.17)

Svar på høring om regnskapsføring for den norske kirke (02.09.16)

Svar på høring om kommunesektorens finansforvaltning - kortsiktige låneopptak (02.09.16)

Svar på høring om forslag om ny kommunelov (04.07.16)

Svar på høring om land-for-land rapportering (13.06.16)

Svar på høring om offentlig regnskap, NOU 2015:14 (04.03.16)

Svar på høring om nytt kommunalt inntektssystem (29.01.16)

Svar på høring om ny regnskapslov (09.12.15)

Svar på høring om Produktivitetskommisjonens første rapport (29.05.15)

Svar på høring om overføring av skatteoppkrevning til skatteetaten (10.02.15)

Svar på høring om endring i Lov om interkommunale selskap (10.02.15)

Svar på høring om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager (04.11.13)

Svar på høring om forretningsregnskap i staten (11.01.13)

Svar på høring om samfunnsøkonomiske analyser (02.04.13)

Notat om skattereform til høringen om skattereform i Stortingets finanskomiteè (15.12.15)

Notat om kommunereform til høringen om kommuneproposisjonen 2015 i Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteè (19.05.14)

 

 

Faglig påfyll