Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Samfunns­økono­misk enhet

Samfunnsøkonomisk enhet utarbeider rapporter og argumenter for å ivareta Fagforbundets medlemmer og samfunnets interesse med utgangspunkt i ulikhet og fordeling av verdiene som skapes.  

Vi dekker områder som privatisering, konkurranseutsetting og tariffdumping, egenregi  og offentlige tjenester, offentlig ressursbruk og skatt, både med hensyn økonomiske analyser, regelverk og styring og kontroll.

Aktuelt

Vis alle
Politikere i utakt med folket?

09.02.17

Politikere i utakt med folket?

Presentasjoner fra konferansen 6. februar på Gardermoen. Her ble politireform, NAV-reform, kommune- og regionreform belyst...

Politikere i utakt med folket? Konferanse 6.februar.

30.01.17

Politikere i utakt med folket? Konferanse 6.februar.

Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Politiets Fellesforbund inviterer til konferansen "Politikere i utakt med folket?" 6. februar....

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

20.01.17

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Fagforbundet har gitt svar på en høring fra Finansdepartementet om nye regler for momskompensasjon - som vil gagne...

– Skatteunndragelse truer velferden

06.12.16

– Skatteunndragelse truer velferden

– De som tilrettelegger for skatteflukt er en av velferdsstatens største trusler. Derfor er det på tide med et...

Konferanser om økonomisk åpenhet

05.12.16

Konferanser om økonomisk åpenhet

Selskaper og hele nasjoner har gjort det til en forretningside å selge økonomisk hemmelighold. Mellom 12.-14. desember...

Kommunale ressurser skal gå til velferd

06.10.16

Kommunale ressurser skal gå til velferd

Når ny kommunelov skal utformes, ber Fagforbundet om at kommunene juridisk sett kan få innsyn i og forsikre seg om at...

Lovlig rik på velferd

07.09.16

Lovlig rik på velferd

Private aktører tjener store penger på barnehage, barnevern og helsetjenester. Velferdsselskaper opptrer akkurat som private...

Velferdsstaten og behovet for Utvidet land-for-land rapportering

30.08.16

Velferdsstaten og behovet for Utvidet land-for-land rapportering

Fagforbundet arrangerte sammen med PWYP «politisk salong» fredag 26.8 med tema «Ulikhet, skatt og nødvendig...

Kommunestruktur og fakta

29.08.16

Kommunestruktur og fakta

Dagens kommunestruktur er best for innbyggerne i Sogn og Fjordane

Politisk salong

23.08.16

Politisk salong "Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet"

I samarbeid med Fagforbundet inviterer Publish What You Pay til politisk salong «Velferd, ulikhet og nødvendig...

Offentlig-privat sløsing

03.08.16

Offentlig-privat sløsing

Til tross for OPS-skandaler og veier som blir dobbelt så dyre med offentlig-privat samarbeid, vil regjeringa sette i gang...

Visste vi det ikke! Likestilling lønner seg

12.07.16

Visste vi det ikke! Likestilling lønner seg

Institutt for samfunnsforskning har sett på den økonomiske utviklinga i Norge mellom 1972 og 2013. Den viser at dersom...

Rapporter

 

Eksterne rapporter:

 

Høringer

Svar på høring om momskompensasjon for oppføring og drift av eldreboliger (19.01.17)

Svar på høring om regnskapsføring for den norske kirke (02.09.16)

Svar på høring om kommunesektorens finansforvaltning - kortsiktige låneopptak (02.09.16)

Svar på høring om forslag om ny kommunelov (04.07.16)

Svar på høring om land-for-land rapportering (13.06.16)

Svar på høring om offentlig regnskap, NOU 2015:14 (04.03.16)

Svar på høring om nytt kommunalt inntektssystem (29.01.16)

Svar på høring om ny regnskapslov (09.12.15)

Svar på høring om Produktivitetskommisjonens første rapport (29.05.15)

Svar på høring om overføring av skatteoppkrevning til skatteetaten (10.02.15)

Svar på høring om endring i Lov om interkommunale selskap (10.02.15)

Svar på høring om tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager (04.11.13)

Svar på høring om forretningsregnskap i staten (11.01.13)

Svar på høring om samfunnsøkonomiske analyser (02.04.13)

Notat om skattereform til høringen om skattereform i Stortingets finanskomiteè (15.12.15)

Notat om kommunereform til høringen om kommuneproposisjonen 2015 i Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteè (19.05.14)

 

 

Faglig påfyll