Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Vil nå ut til uføre medlemmer

ufrebildefebruar2014

Det sentrale pensjonistutvalget vil i løpet av kort tid sende ut en spørreundersøkelse blant uføre medlemmer som er 50 år eller yngre.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Vil nå ut til uføre medlemmer

Tekst: KIRSTI KNUDSEN

Fagforbundet har 19.000 uføre medlemmer. Nå vil forbundet gjerne vite mer om dem og hva de ønsker seg av medlemskapet sitt.

Det sentrale pensjonistutvalget vil i løpet av kort tid sende ut en spørreundersøkelse blant uføre medlemmer som er 50 år eller yngre.

I dag er uføre og pensjonister i Fagforbundet organisert i ett og samme utvalg. Hva unge, uføre medlemmer syns om det, er blant de spørsmålene forbundet ønsker svar på.

– Vi vil gjerne vite om de føler seg ivaretatt på en fin og god måte av oss, sier Kari Solberg, uførerepresentant i det sentrale pensjonistutvalget.

– Derfor trenger vi innspill og ideer, og vi håper vi at alle som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare.

Føler seg ikke som pensjonister

Alle som står som uføre medlemmer i Fagforbundet, er kollektiv tilmeldt Pensjonistforbundet sentralt. De får også tilsendt bladet Pensjonisten hvis de ønsker det.

– Det er mange som ikke vil ha bladet, for de føler seg ikke som det vi forbinder med pensjonister, altså folk godt oppe i årene. Det er litt synd, for det er mye godt stoff der også om oss uføre, sier Solberg.

Hun oppfordrer folk om å ta kontakt med fagforeningen sin og melde fra at de vil motta bladet.

Ny uføretrygdlov

En annen oppfordring fra Kari Solberg er at uføremedlemmene melder seg inn i Pensjonistforbundet lokalt.

– På den måten vil de kunne være med og påvirke kommunene når de tar politiske beslutninger, sier hun.

Hun kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å engasjere seg.

– Nå er en ny uføretrygdelov på trappene, og vi er veldig spent på om den nye regjeringen vil gjøre endringer, eller om den blir slik som lovforslaget er. Det blir tøffere uansett.

– Si hva du mener!

Solberg og de andre i det sentrale pensjonistutvalget har som mål at Fagforbundet skal bli det aller beste stedet å være organisert – også for unge uføre.

– I tillegg til å besvare spørsmålene i undersøkelsen, kan du si hva du mener på et eget ark, sier Kari Solberg.

– Svarene vil forhåpentligvis gi oss et godt grunnlag for å arbeide videre i riktig retning for våre uføre medlemmer.

 

BILDET: 

SPØR UFØRE MEDLEMMER: – Fortell oss hva du ønsker av oss, oppfordrer (f.v.) Arnbjørg Myrvang, Kari Solberg og Judith Refsnæs i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg.