Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Uførekonferanse i Finnmark

Uføre i Finnmark

Fagforbundet Finnmark arrangerte en konferanse for sine uføre medlemmer i Karasjok 13. og 14. september. Det var 20 deltagere som kom fra hele fylket.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet Finnmark arrangerte en konferanse for sine uføre medlemmer i Karasjok 13. og 14. september. Det var 20 deltagere som kom fra hele fylket. Troms og Nordland fylke var også invitert, og det kom en ufør fra Fagforbundet Nordland.

Arbeids- og velferdsleder Kjell Johansen fra NAV Lakselv holdt et innlegg om sykemelding/arbeidsavklaringspenger/ufør/tilbake til arbeid. Deltagerne var aktiv og stilte mange spørsmål.

Kari Solberg uførerepresentant i Det Sentral Pensjonistutvalg fortalte om hva det arbeides med for å få igang tiltak og aktivtet for de uføre. Det var gruppeoppgaver og mange flotte besvarelser kom inn.

Vi avsluttet konferansen med et besøk på Sametinget. Det var en flott opplevelse.

Takk til alle som var med, og den inspirasjon dere gav undertegnede til videre arbeid.

Kari Solberg

uførerepresentant i Det Sentrale Pensjonistutvalg