Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Trygdeoppgjøret 2014 er ferdig - skuffelse i Pensjonistforbundet

trygdeoppgjret2014

Årets trygdeoppgjør med regulering av Grunnbeløpet og pensjonene i Folketrygden, ble i dag undertegnet. Pensjonistforbundet, som er med i drøftingene på vegne av landets pensjonister, er skuffet over utfallet.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Pressemelding fra Pensjonistforbundet:

Trygdeoppgjøret for 2014 er undertegnet

Årets trygdeoppgjør med regulering av Grunnbeløpet og pensjonene i Folketrygden, ble i dag undertegnet. Pensjonistforbundet, som er med i drøftingene på vegne av landets pensjonister, er skuffet over utfallet.

Trygdeoppgjøret regulerer Grunnbeløpet og pensjonene i Folketrygden og angår dermed om lag én million nordmenn, derav over 800 000 alderspensjonister.

Pensjonistforbundet og SAKO samarbeidet, FFO, SAFO, LO, Unio, YS og Akademikerne er organisasjonene som møter regjeringen i oppgjøret. Borge Rørvik, som er forbundsleder i Pensjonistforbundet, landets største organisasjoner med over 210 000 medlemmer, er ikke fornøyd med utfallet av årets trygdeoppgjør.

– For første gang har vi sittet rundt bordet med en minister vi vet er enig med oss i at avkortningen på 0,75 prosent på løpende pensjon bør fjernes. Robert Eriksson fra Frp har fram til han ble arbeidsminister vært svært tydelig på at dette er en urettferdighet han ønsker å endre på. Derfor har vi siden valget i 2013 hatt store forhåpninger, sier Rørvik.

Mange med store forventninger

Rørvik tror FrPs løftebrudd vil føre til mange skuffete pensjonister.

– Vi har fått mange henvendelser fra pensjonister som har store forventninger til årets trygdeoppgjør, særlig siden FrP i en årrekke har lovet å fjerne underreguleringen om de kom til makten. Derfor er det nok mange som i dag er skuffet med en vekst på 2,89 prosent, sier Borge Rørvik, forbundsleder i Pensjonistforbundet.

Nytt grunnbeløp

Grunnbeløpet vil etter årets drøftinger øke fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette utgjør en økning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent, mens regulering av den løpende alderspensjonen for dagens pensjonister blir på 2,89 prosent. Minste pensjonsnivå for alderspensjonister øker med 3,16 prosent.

La inn protest i protokolltilførsel

Pensjonistforbundet har siden 1982 vært den organisasjonen som har møtt regjeringen til forhandlinger og drøftinger på vegne av landets pensjonister. I år som i fjor, valgte forbundet å tilføre en protokolltilførsel. Der står det at Pensjonistforbundet er motstander av at pensjoner skal underreguleres årlig med 0,75 prosent.

– Dette er for oss en protest mot et vedtak som landets pensjonister opplever som svært urettferdig. Vi håper nå at arbeidsministeren vil starte arbeidet med å ta underreguleringen opp til vurdering så raskt som mulig, sier Rørvik.

 

Nye satser etter Trygdeoppgjøret 2014:

 • Regulering av grunnbeløpet (G) øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette tilsvarer en økning på 3,67 prosent. Denne reguleringen gjelder også for alderspensjon under opptjening og uførepensjon
 • Regulering av løpende pensjoner gir alderspensjonister en økning på 2,89 prosent.
 • Regulering av satsene for minste pensjonsnivå øker med 3,16 prosent.

Minstepensjonsnivå for alderspensjonister etter reguleringen utgjør:

 • Lav sats 137 768 (ektefellen har pensjon)
 • Ordinær sats 160 285 (ektefellen har ikke pensjon, men inntekt over 2G)
 • Høy sats 173 274 (enslig pensjonist samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under 2 G)
 • Særskilt sats 270 240 (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg)

Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:           

 • Enslig uførepensjonist: 176 736 kroner
 • Gift (med annen minstepensjonist): 163 488 kroner      
 • Gift (ektefelle har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg): 140 508 kroner
 • Ung ufør enslig:         218 268 kroner

 

 

Foto kan lastes ned på www.pensjonistforbundet.no

Mer informasjon om oppgjøret samt protokolltilførselen fra Pensjonistforbundet kan lese her: http://pensjonistforbundet.no/nyhet/1039-krav-til-trygdeoppgjoslashret-2014-levert