Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Trygdeoppgjøret 2013

Årets trygdeoppgjør gir økt kjøpekraft. Grunnbeløpet øker fra kr 82.122,- til kr 85.245,-. Leder i Fagforbundets Pensjonistutvalg og medlem i Pensjonistforbundets AU, Bjørg Hageløkken, synes det er vanskelig å forklare medlemmene at pensjonen underreguleres med 0,75 prosent.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Trygdeoppgjøret 2013

Pensjonene økes med 3.123,- kroner fra 1. mai. Det er pensjonistene ikke fornøyd med.

 Per Flakstad

Av Per Flakstad, Fagbladet
 

Selv om årets trygdeoppgjør gir økt kjøpekraft for pensjonister og uføretrygdede, sakker de stadig etter lønnsmottakere.

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 82.122 til 85.245 kroner. Det er en økning på 3,8 prosent. Men i reguleringen av de løpende alderspensjonene blir det trukket fra 0,75 prosent, slik at dagens alderspensjonister får en årlig økning på 3,02 prosent.

Urettferdig fratrekk

– Dette fratrekket er resultat av vedtaket i et bredt stortingsflertall i forbindelse med pensjonsreformen, og jeg må innrømme at det er vanskelig å forklare overfor våre medlemmer hvorfor det er blitt slik, sier Bjørg Hageløkken. Hun er leder i Fagforbundets pensjonistutvalg, og sitter også i toppledelsen i Pensjonistforbundet.

– I år harvi fått med en protokolltilførsel der Pensjonistutvalget er motstander av at pensjoner årlig skal underreguleres med 0,75 prosent, og vi håper det skal være mulig å gjøre noe med dette før hele pensjonsreformen skal evalueres i 2017, sier hun.

– Pensjonister over hele landet blir rett og slett forbannet når de får vite om underreguleringen, fortsetter hun.

Fagforbundet har rundt 90.000 pensjonistmedlemmer og uføre.

Slik er minstesatsene

Etter reguleringen øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,29 prosent, og utgjør følgende:

  • Ektefelle har pensjon: 133.546 kroner
  • Ektefelle har ikke pensjon, men årlig inntekt over to G: 155.372 kroner
  • Enslig pensjonist og pensjonister med ektefelle som har inntekt under to G: 167.963 kroner
  • Pensjonist som forsørger ektefelle over 60 år: 251.957 kroner

For uførepensjonister er minstepensjonen slik etter reguleringen:

  • Enslig pensjonist: 170.496 kroner
  • Gift med annen minstepensjonist: 157.704 kroner
  • Gift med ektefelle som har tilleggpensjon høyere enn ordinært særtillegg: 135.540 kroner
  • Ung, enslig ufør: 210.564 kroner