Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Trygdeoppgjøret 2012

Etter endt forhandling med regjeringen har partene i trygdeoppgjøret kommet frem til en økning av folketrygdens grunnbeløp. Nytt grunnbeløp pr 1. mai blir på kr 82.122.- som er en økning på kr 2.906,- eller 3,67 %.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Et trygdeoppgjør på det jevne

Utdrag fra pressemelding fra Pensjonistforbundet:

Etter endt forhandling med regjeringen har partene kommet frem til økning av grunnbeløpet.

Nytt grunnbeløp pr 1. mai blir på kr 82.122,- som er en økning på kr 2.906,- eller 3,67 %.

-          Vi er ikke fornøyd med de endelige tallene. Dette med bakgrunn i to vesentlige elementer. For det første mener vi regjeringens anslag for lønnsveksten virker noe lav og for det andre mener vi det ikke er rettferdig at løpende pensjoner skal reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75%, sider forbundsleder i Pensjonistforbundet Borge Rørvik i en kommentar.

-         Det er riktignok politisk besluttet i Stortinget både at regulering av løpende pensjon skal ha sitt utgangspunkt i antatt lønnsvekst gitt i revidert nasjonalbudsjett samt at løpende pensjoner skal ha et fratrekk på 0,75 % på lønnsveksten. Dette kan vi ikke gjøre noe med før pensjonsreformen skal evalueres i 2017 men vi mener det er på sin plass å kommentere allerede nå.

-          Trygdeoppgjørene er nå blitt slik at det kun er tre tallelementer som skal tas hensyn til i regnestykket frem mot regulering av nytt grunnbeløp. Det er avvik mellom faktisk og antatt lønnsvekst to år tilbake, avvik mellom faktisk og antatt lønnsvekst ett år tilbake samt regjeringens anslag for lønnsveksten inneværende år. Summen av disse elementene har gitt oss det resultat vi i dag har fremforhandlet. Om anslaget for lønnsveksten viser seg å være for lav når den faktiske lønnsveksten fremkommer neste år vil vi få dette tilbake i 2013, avslutter Rørvik i Pensjonistforbundet.