Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Stor pensjonistkonferanse i Rogaland

Pensjonistkonferanse Rogaland, 2011.11.08
(Foto: Fagforbundet)

Pensjonistutvalget i Fagforbundet Rogaland arrangerte torsdag 11. august en stor konferanse i Folkets Hus i Stavanger. Det var mer enn 130 interesserte uføre- og pensjonistmedlemmer tilstede. Det var lagt opp til et variert program, som det ble foretatt endringer i.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Lederen av pensjonistutvalget i Fagforbundet Rogaland, Astrid Salte Ludvigsen, åpnet konferansen og ønsket alle velkommen. Konferansen ble innledet med ett minutts stillhet i ærbødighet og respekt for de omkomne og skadde etter massakren på AUFs sommerleir på Utøya og bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli 2011. I tillegg mintes de frammøtte tidligere leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet Rogaland, Reidar Tjøstheims nylige bortgang. Deretter sang forsamlingen "Til ungdommen" av Nordahl Grieg.

Ludvigsen redegjorde for at den planlagte debatten mellom de politiske partiene ble utelatt, men at resten av programmet ble gjennomført. Etter Ludvigsens innledning var det kulturelt innslag og allsang under ledelse av Bernt Harry Eliassen. Det faglige innholdet ble startet av rådgiver i Fagforbundets organisasjonsenhet Arne Halaas, som orienterte om forbundets pensjonistorganisering og aktuelle saker forbundet arbeider med. Deretter innledet leder av avd. 019 Fagforbundet Stavanger, Annette Dahl Wiig, om personalsituasjonen i Stavanger, hvor stoppeklokkeomsorgen dessverre er altfor framtredende. Avslutningsvis hadde professeor Per Fugelli et engasjerende og tankevekkende foredrag om vår tids helsesamfunn, for de over 130 frammøtte uføre- og pensjonistmedlemmene.