Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

- Sammen er vi sterke

Sammen med Fagforbundet vil pensjonistleder Harry Jørgensen kjempe for minstepensjonistene. - Er det slik vi vil takke våre mødre og bestemødre for å ha slitt for oss? Med et liv på eksistensminimum? spurte han sine allierte i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

I juli i år ble Harry Jørgensen leder av Norsk pensjonistforbund (NPF). Den nye lederen har vært pensjonist siden 1999. De to siste åra har han vært fylkesleder i NPF Vestfold og medlem av det sentrale arbeidsutvalget, og ledet årets forhandlingsdelegasjon i trygdeoppgjøret. Harry Jørgensen er 70 år, opprinnelig skipsrørlegger i Horten, men jobbet også 18 år som opplæringsansvarlig i Fellesforbundet. Da han innledet på Fagforbundets sentrale pensjonistkonferanse, brukte han velkjente ord for fagbevegelsen:
- Sammen står vi sterkere, var budskapet til Fagforbundets delegater.

Trenger Fagforbundet
Pensjonistlederen er ikke i tvil om nytten av samarbeidet med Fagforbundet.
- Fagforbundet er en veldig viktig del av NPF. Tre av fem representanter i vårt arbeidsutvalg var fra Fagforbundet i forrige periode. For oss betyr Fagforbundet makt. Fagforbundets stemme blir politikerne nødt til å lytte til. Det har vi bruk for. Vi kan ikke akkurat streike, men det kan dere. Vi, derimot, er en gruppe som bare blir omtalt i valgkampen. Det politikerne lover å gjøre for pensjonistene før valget, ser vi lite til etterpå, sier han.

- Hva er de viktigste felles sakene for Fagforbundet og NPF?
- Vi er begge for fellesskapsløsninger. Her er samarbeidet 110%. Omsorg er en statlig og kommunal oppgave. Med private aktører må løsningene nødvendigvis bli dyrere, fordi de skal ha fortjeneste.
- Gravferdshjelp er en annen felles kampsak, som vi utreder nærmere akkurat nå. Her kan Fagforbundet bli en viktig alliert. Gravferd burde være en kommunal oppgave, for å sikre at alle har råd til en verdig gravferd med priser på et anstendig nivå. De store internasjonale kjedene er allerede i Norge og utnytter markedet. Prisene er allerede et sosialt problem for de fattigste. Vi må huske på de 250 000 minstepensjonistene, advarer Harry Jørgensen.

Lav minstepensjon uanstendig
Han brenner mest for minstepensjonistene. I årets forhandlinger var kravet å få minstepensjonen opp på to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men det ble ikke innfridd. Kravet står derfor ved lag i forhandlingene om statsbudsjettet for 2008.
- Det er så urettferdig! 90 prosent av minstepensjonistene er kvinner. Du kan ikke behandle din egen mor og bestemor slik, sa jeg til Bjarne Håkon Hanssen i forhandlingene, og jeg mener det. De kvinnene vi forlangte skulle være hjemme da unga var små, premierer vi med en pensjon på eksistensminimum. Det går ikke an, sier han. Også i denne saken har Harry Jørgensen stor tro på Fagforbundet som alliert.