Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjonistutvalget i Vest-Agder - uførekonferanse

Deltakerene på uførekonferansen til Pensjonistutvalget i Vest-Agder 18.10.11
(Foto: Fagforbundet)

Pensjonistutvalget til Fagforbundet Vest-Agder avholdt en uførekonferanse den 18. oktober 2011 på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Det var 41 deltakere på konferansen, noe som lederen av Pensjonistutvalget i Vest-Agder, Martha Rondestvedt, var veldig fornøyd med.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

På uførkonferansen var Kari Solberg, uførerepresentanten i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, en av innlederne. Hun orienterte om forslaget til den nye uførestønaden, og hvilke konsekvenser den kan ha for den enkelte. Deretter orienterte AOF Agder om bl.a. IKT-opplæring. Konferansen ble avsluttet med informasjon fra pensjonistutvalget i Vest-Agder.

- En strålende forsamling, med engasjerte deltakere! Slik oppsummerte lederen av pensjonistutvalget i Vest-Agder, Martha Rondestvedt, konferansen.