Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjonistforbundets Landsmøte åpnet 3. juni.

Noen av Fagforbundets delegater til Pensjonistforbundets Landsmøte 2012.
(Foto: Fagforbundet)

Pensjonistforbundet åpnet sitt Landsmøte søndag 3. juni 2012. Landsmøtet finner sted på Hell i Stjørdal kommune. Fagforbundet har flere delegater tilstede på Landsmøtet.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Pensjonistforbundet åpnet sitt Landsmøte søndag 3. juni 2012. Fagforbundet har minst 14 delegater på Landsmøtet. Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg er delegater, likeså de fleste varaene og noen i tillegg. Det kan også være delegater som er valgt fra Pensjonistforbundets lokal- eller fylkesforeninger som deltar på Landsmøtet. I tillegg er Fagforbundet invitert med gjester til Landsmøtet

Fagforbundets leder Jan Davidsen taler til Pensjonistforbundets Landsmøte om morgenen torsdag 7. juni.