Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjonister kritiserer kutt for eldre og uføre

Ikke kutt den kulturelle spaserstokken, ikke kutt i uførepensjoner og slutt den offentlige mobbingen av de uføre.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Dette er budskapet i til sammen tre uttalelser som Fagforbundets pensjonister har vedtatt. Fagforbundets uføre og alderspensjonister skriver blant annet at de er bekymret over at forslaget til statsbudsjett innebærer at store grupper vil få betydelig redusert uførepensjon.

De tar også til orde for at det er galt å fjerne den kulturelle spaserstokken. Kulturarrangementer og aktivitetstilbud for eldre står nå i fare for å forsvinne, etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 kutter støtten til Den kulturelle spaserstokken. Dette frarøver mange eldre mye glede, skriver de.

Fagforbundets pensjonister og uføre stiller også spørsmål ved måten politkere og presse omtaler de uføre på. Omtalen av uføre oppleves som mobbing. Fagforbundets pensjonister er bekymret over utviklingen. Er det slik at politikerne tror at uføre blir friske og arbeidsføre av å få dårligere økonomi, spør de.