Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjonister kan fortsatt jobbe

Pensjonister som mottar pensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning kan likevel jobbe inntill 168 timer i kvartalet. Dette er klart etter at partene i kommunesektoren og KLP har funnet fram til en midlertidig løsning ut 2013.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

-- Vi regner også med å finne en mer varig løsning på dette i løpet av året som skal innebære at pensjonistene fortsatt skal kunne ha en jobb ved siden av, uten at pensjonen blir redusert. Dette sier Klemet Rønning-Aaby, leder i LO-Kommune.

Denne problemstillingen ble aktualisert etter at LO og Fagforbundet vant fram i arbeidsretten med krav om at alle timer man jobbet skulle gi rett til pensjon. Dette er en viktig seier for de yrkesaktive, men innebar samtidig behov for løsning for dem som har gått av med pensjon og ønsker jobb hos samme arbeidsgiver.

Det er nemlig ikke anledning til både å tjene opp pensjonsrettigheter og ta ut pensjon fra den samme arbeidsgiver/pensjonskasse samtidig, uten at pensjonen utsettes eller avkortes. I og med at dommen fører til at alt arbeid gir opptjening av pensjon, måtte situasjonen løses for å kunne jobbe ved siden av pensjonen. Dette kom som et sjokk på mange pensjonister, da flere pensjonsleverandører raskt truet med avkorting av deres pensjon uten at de hadde avklart de sentrale parters forståelse av dommen på dette punkt.

-- Problemstillingen er på forhandlingsbordet med sikte på å finne en løsning. Dette kunne blitt et betydelig problem for nesten 5000 pensjonister som jobber ved siden av tjenestepensjonen sin. KS og arbeidsgiversiden er imidlertid på lik linje med oss klar over problemet. Derfor valgte vi å finne en midlertidig løsning raskt i sommer, for på den måten å ha noe bedre tid til å finne en varig løsning, sier Rønning-Aaby. Han legger til at man vurderer flere måter å løse dette på, men fra vår side er en løsning tilsvarende de statsansattes pensjonistvilkår presentert for KS kombinert med videreføring av dagens ordning. Vi avventer nå et tilbud fra KS.