Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

- Omvendt Robin Hood-politikk i Moss

(Foto: Fagforbundet)

Pensjonistutvalget i Fagforbundet Moss og Våler mener Høyre/Frp/Venstre/KrF sitt budsjett der er usosialt og vil bety økte utgifter for mange pensjonister.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Omvendt Robin Hood-politikk

 

Pensjonistgruppen i Fagforbundet

Moss og Våler har gjennomgått

Høyre/Frp/Venstre/KrF sitt

budsjettforslag. Budsjettet er

usosialt og vil bety betydelige

økte utgifter for mange pensjonister

og ikke minst for de med

lavest pensjon.

 

Egenbetalingen øker dramatisk

på en rekke tjenester. Dagtilbud

på sykehjem øker egenandelen

fra 100 til 150 kroner.

Døgnopphold øker fra 163 til

200.

 

Prisen på hjemmehjelp,

praktisk bistand og ambulerende

vaktmester mer enn dobles

fra 83 kr til 170 kr for brukere

med inntekt under 2G. For

brukere med inntekt over 2G er

økningen på åtte kroner. De

med lavest inntekt må også her

ta den største belastningen.

I tillegg økes abonnementsprisen

på trygghetsalarmer

med 750 kroner i året.

En minstepensjonist med to

timer hjemmehjelp pr. måned

og trygghetsalarm vil få en økt

utgift på 2833 kr i året i økte

egenandeler bare på disse to

tjenestene.

Flertallets budsjettforslag

kan ikke beskrives som noe annet

enn usosialt og urimelig.

Det er de med lavest inntekt og

behov for hjelp fra kommunens

tjenestetilbud som skal betale

for Høyre/Frp/Venstre/KrF sine

prioriteringer til fordel for økte

politikerlønninger og lavere

eiendomsskatt med i snitt 30 kr

pr. måned.

 

Det er fristende å stille

spørsmålet om Frp virkelig,

som de påstår, er for folk flest

og om det finnes hjertevarme i

KrF, men budsjettforslaget gir

jo svaret.

 

Alvin Olsen og Tove Høgby

for Pensjonistgruppen i

Fagforbundet Moss og Våler

 

 

Les artikkelen av 08.12.11 i Moss avis:

http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&a=27977&d=0200542011120811978773&sa=2009998&x=cd6e66fa04a7374f23f8581a03fe5e49&pp=[29,31,30]&x2=c862b2edf8781b5b83f79e625611f36e&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D020054201112081elHaO4rQrQD05DA873Bngq1100201010u1c%26x%3De817b118af6de877cb70135658c72805