Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Nytt styre i Sentralt pensjonistutvalg

Fagforbundet avholdt sin sentrale pensjonistkonferanse i Molde i slutten av august og valgte nytt styre. Ny leder ble tidligere nestleder Bjørg Solheim fra Førde i Sogn og Fjordane.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!
Den nye lederen har lang erfaring som tillitsvalgt og fylkesleder i tidligere Norsk Hjelpepleierforbund og Norsk Helse og Sosialforbund. Hun har sittet fire år i sentralt pensjonistutvalg, de siste to åra som nestleder. Bjørg Solheim har vært pensjonist siden 2002 og er hjelpepleier av yrke.

Avtroppende leder Reidar Tjøstvold ble takket av etter å ha hatt vervet siden 2003.