Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Nytt pensjonistutvalg

pensjonistutvalgetfagforbundet2015
NYTT PENSJONISTUTVALG: Fagforbundets nyvalgte pensjonistutvalg 2015: Fra v: Knut Helge Strømsnes, Arne Thomassen, Tom B. Johansen, Rolv Skirbekk (nestleder), Randi Munch Aanonsen, Judith Refsnæs, Bjørg Hageløkken (leder), Kari Solberg (uførerepresentant), Berit Lynnebakken og Atle Lerøy. (Foto: Per Flakstad)

På landskonferansen ble det valgt nytt pensjonistutvalg. Bjørg Hageløkken fortsetter som leder.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Pensjonistutvalget fikk ellers denne sammensetningen: Rolv Skirbekk (nestleder), Knut Helge Strømsnes, Arne Thomassen, Tom B. Johansen, Judith Refsnæs, Randi Munch Aanonsen, Kari Solberg (uførerepresentant), Berit Lynnebakken og Atle Lerøy.

Bekymra for framtida

Den årlige landskonferansen for pensjonistene munnet ut i en bekymringsmelding for framtida. De mener dagens regjering bidrar til å redusere innarbeidede rettigheter og avtaler, og at store verdier står på spill når selskaper som blant andre Statsskog kan bli lagt ut for salg til multinasjonale selskaper.

Se også Fagbladet-sak om landskonferansen

Se hele uttalelsen fra Fagforbundets pensjonistutvalg