Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Nordisk møte i Helsingfors

Norsk Pensjonistforbund har vært på Nordisk møte i Helsingfors, og Jon Åse var med.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Jon Åse har vært på Nordisk møte i Helsingfors, og har skrevet et notat fra møtet. Se vedlegg.