Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

- Mye bra arbeid og engasjement

Pensjonistkonferansen
Lokale fagforeningsrepresentanter (Foto: Fagforbundet)

Pensjonistutvalget i Fagforbundet Vestfold avholdte sin årlige konferanse på Sandefjord motorhotell denne uken.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Pensjonisttillitsvalgt, Andreas Schytte-Larsen ønsket de 30 deltakerne velkommen til konferansen. Fylkesleder Merete Dahl innledet konferansen med en oppfordring til pensjonistgruppen om å engasjere seg spesielt i samhandlingsreformen.

- Dette er en stor reform som kommer til å kreve mye av den kommunale helsetjenesten fremover, sa hun -  Fagforbundet støtter reformens intensjoner og vil jobbe aktivt for en god prosess.

 
Generalsekretær Harald Normann
 
Bernhard Grønnevik

 Harald Normann

 Bernhard Grønnevik

Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Normann, snakket til forsamlingen om deres arbeid og om den nye pensjonsreformen som trer i kraft den 1. januar neste år.  Bernhard Grønnevik, fra NAV Vestfold orienterte om hvordan NAV systemet er bygget opp og deres virkeområde. De lokale fagforeningsrepresentantene fortalte også om lokal aktivitet.

- Det ble en fin konferanse og de fremmøtte viste stort engasjement rundt dagens temaer. Det er ingen tvil om at det er mye bra arbeid og engasjement i mange fagforeninger, sier fylkesleder Merete Dahl.