Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Mellomårskonferansen 2012

Kåre Hagen (i hvit skjorte) forbereder sitt foredrag.
(Foto: Fagforbundet)

Pensjonistutvalget i Fagforbundet arrangerte Mellomårskonferansen 2012, i perioden 2. - 4. oktober i Ålesund. Det var et sammensatt og inspirerende faglig program og deltakerne var veldig engasjerte.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundets pensjonistutvalg arrangerte den, etter hvert tradisjonsrike Mellomårskonferansen, i Ålesund 2. - 4. oktober 2012. Deltakerne var 2 personer, en pensjonist og/eller ufør, fra hvert fylke, det sentrale pensjonistutvalget og gjester fra Pensjonistforbundet. Tilsammen var det over 50 deltakere i Ålesund.

Lederen i Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken, stod for den offisielle åpningen av Mellomårskonferansen. Deretter var det hilsningstaler fra Ålesund-ordfører Bjørn Tømmerdal og nestlederen Fagforbundet Møre og Romsdal, Arnt Silseth. Fra det faglige programmet kan vi nevne:

  • Ingrid Horsgaard, leder av Krisesenteret i Molde, holdt et informativt foredrag om "Vold i nære relasjoner", med vekt på den eldre delen av befolkningen
  • Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet, innledet om "Aktuelle pensjonspolitiske saker, arbeidet med pensjon for framtida"
  • Direktør Kåre Hagen i NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) engasjerte alle med sitt foredrag om "Innovasjon i omsorg"
  • Borge Rørvik, leder av Pensjonistforbundet, innledet om Pensjonistforbundets arbeid og framtidige utfordringer

Fra salen - noen av de over 50 deltakerne på årets Mellomårskonferanse